Icbc Yatırım – Garanti Bankası (GARAN) 3Ç23 Bilanço Değerlendirmesi

Icbc Yatırım – Garanti Bankası (GARAN) 3Ç23 Bilanço Değerlendirmesi

- Özet -

Tavsiye AL
Hedef fiyat (TRL) 65,00

Net kar beklentinin üzerinde – Garanti 2023’ün üçüncü çeyreğinde ortalama beklentinin yüzde 26 üzerinde 24 milyar 372 milyon TL net kar açıkladı. Konsensüs beklentisi 18 milyar 492 milyon TL net kar idi. Net kar çeyreklik yüzde 27, yıllık yüzde 33 arttı. Öz sermaye karlılığı 3Ç23’te yüzde 48 oldu. Net faiz gelirleri, artan TÜFEX gelirleriyle çeyrekte yüzde 24 arttı. NFM 3Ç23’te 31 baz puan artarak yüzde 6,0’a yükseldi. Çekirdek NFM çeyreklik bazda 113 baz puan düştü. KKM ile ilgili prim maliyetleri dahil edildiğinde, çekirdek NFM 135 baz puan yükseldi. Ücret ve komisyon gelirleri yıllık bazda yüzde 53, faaliyet giderleri yüzde 16 arttı. Banka bu çeyrekte 3 milyar TL serbest karşılık geri çevirirken, toplam serbest karşılıklar 3 milyar TL’ye geriledi. Kur etkisi hariç net risk maliyeti 51 baz puan oldu.

Krediler sektörün üzerinde arttı – Garanti Bankası’nın TL cinsi kredileri sektörün üzerinde çeyreklik bazda yüzde 11 artarken büyüme daha çok kredi kartı (çeyreklik yüzde 16 artış) ve TL ticari kredilerden (çeyreklik yüzde 13 artış) geldi. Yabancı para (YP) cinsi krediler ise dolar bazında yüzde 2 azaldı. Öte yandan, TL mevduat 2Ç23’teki çeyreklik yüzde 36 artışın ardından 3Ç23’te sektörün altında yüzde 2 arttı. YP cinsi mevduat ise yüzde 2 azaldı. Böylelikle, toplam kredi/mevduat rasyosu 5 puan artarak yüzde 77 oldu. Vadesiz mevduatın toplam içindeki payı yüzde 44’e gerilese de sektörün üzerinde kaldı.

Çekirdek NFM 113 baz puan geriledi – TRL çekirdek kredi-mevduat makası bankanın kendi hesaplamasına göre KKM gelirleri hariç tutulduğunda 400 baz puan yükseldi. Banka, 2Ç23’te 261 milyon TL swap gelirinin ardından bu kalemden bu çeyrekte 770 milyon TL gider kaydetti. Bankanın TÜFEX gelirleri 2Ç23’teki 5,8 milyar TL’den 3Ç23’te 10,7 milyar TL’ye yükseldi. Sonuç olarak, swap hariç net faiz gelirleri çeyreklik yüzde 17 arttı. TÜFEX gelirleri hariç net faiz geliri yüzde 11 daraldı. Swap ve TÜFEX gelirleri hariç NFM çeyrekte 113 baz puan daralırken, KKM’ye ilişkin prim maliyetleri dahil edildiğinde çeyrekte 135 baz puan arttı.

Ücret gelirleri güçlü seyretti – Net ücret ve komisyon gelirleri çeyreklik yüzde 53 ve yıllık yüzde 145 artarken, faaliyet giderleri bir önceki yıla göre yüzde 96 arttı.

Net risk maliyeti 2023 hedefinden iyi gerçekleşti – Takipteki alacaklara 3,3 milyar TL eklenirken, 3,1 milyar TL tahsilat gerçekleşti. Net takipteki kredilerden 3Ç23’te 814 milyon TL net azalış gerçekleşti. Takipteki kredi oranı yüzde 1,9’a geriledi. 2. aşama kredilerin toplama oranı 3Ç23’te 1 puan azalarak yüzde 13,4’e gerilerken, 2. aşama kredilerin karşılık oranı yüzde 20,8 oldu. Kur etkisi hariç net karşılık giderleri, bir önceki çeyreğe göre yüzde 6 azaldı. Banka, bu çeyrekte 3 milyar TL karşılık geri çevirirken, toplam serbest karşılık tutarı 3 milyar TL oldu. Kur etkisi hariç net risk maliyeti 2Ç23’te 56 baz puandan, 3Ç23’te 51 baz puana geriledi. Yılın ilk yarısında, net risk maliyeti 66 baz puan gerçekleşerek 2023 hedefi olan 100 baz puanın altında kaldı.

Sermaye yeterlilik rasyosu (SYR) – Garanti Bankası’nın solo SYR’si çeyreklik 60 baz puan azalarak yüzde 18,3 oldu.

Değerleme – Hisse son bir yılda yüzde 123 artarken BIST-100 endeksine görece yüzde 12 daha iyi bir performans gösterdi. 2024 tahminlerimize göre 2,64x F/K ve 0,73x PD/DD çarpanlarından işlem gören Garanti Bankası için AL önerimizi koruyoruz.

turkiye-garanti-bankasi-a-s