Icbc Yatırım – HalkBank (HALKB) 1Ç24 Bilanço Değerlendirmesi

Icbc Yatırım – HalkBank (HALKB) 1Ç24 Bilanço Değerlendirmesi

- Özet -

Net kar beklentiye paralel – Halkbank 2024’ün ilk çeyreğinde 4 milyar 818 milyon TL net kar açıkladı. Konsensüs net kar beklentisi 4 milyar 168 milyon TL idi. Bu çeyrekte TL krediler çeyreklik yüzde 2 artarken, bu araştırma kapsamımızdaki en düşük artış oldu. TL mevduatlar azaldı. TL kredi-mevduat makası hafif iyileşse de negatif bölgede kaldı. NFM çeyreklik hafif iyileşirken net ticari zarar sabit kaldı. Net faiz geliri, TL kredi-mevduat makasındaki iyileşmeye bağlı olarak çeyreklik yüzde 19 arttı. Banka 1Ç24’te yüzde 15 öz sermaye karlılığı sağladı. Banka bu çeyrekte 11,2 milyar TL ertelenmiş vergi geliri elde ederken, vergi öncesi zararı 6,3 milyar TL oldu.

TL kredi büyümesi sektörün altında kaldı – Halkbank’ın TL kredileri son çeyrekte yüzde 2, yıllık nominal yüzde 26 arttı ve sektörün altında kaldı. Yabancı para (YP) cinsi krediler ise çeyreklik bazda yüzde 4 arttı. KGF kredilerinin toplam krediler içindeki payı yüzde 8 oldu. Öte yandan, TL cinsi mevduatlar yüzde 1 artış ile sektöre paralel seyrederken YP cinsi mevduatlar yüzde 5 artışla sektördeki yüzde 4 artışın hafif üzerinde gerçekleşti. TL mevduatın toplam içindeki payı yüzde 56’ya gerilerken, vadesiz mevduatın toplam TL vadeli mevduat içindeki payı yüzde 29’a yükseldi ancak sektör ortalamasının altında kaldı.

TL kredi-mevduat makası iyileşse de negatif bölgede kaldı – TL kredi-mevduat makası çeyreklik bazda 46 baz puan artarak -5,1 puan oldu. YP makas ise 145 baz puan iyileşti. Bankanın TÜFE’ye endeksli (TÜFEX) menkul kıymetler portföyü 1Ç24’te 21 milyar TL artarken, TÜFEX gelirleri çeyreklik yaklaşık 2,5 milyar TL azalarak 27,9 milyar TL oldu. Öte yandan swap maliyetleri çeyreklik yüzde 13 gibi görece düşük bir artışla 13,2 milyar TL oldu. TL kredi-mevduat makasında iyileşme, TÜFEX gelirlerinde düşüş ve swap maliyetlerindeki artış sonucu bankanın swap maliyetine göre düzeltilmiş net faiz marjı çeyreklik bazda 11 baz puan gibi sınırlı bir iyileşme kaydetti.

Toplam karşılık oranı yatay kaldı- Takibi geciken alacaklar (TGA) oranı 1Ç24’te yüzde 1,5’ta yatay kaldı. Toplam kredi portföyüne ayrılan karşılık oranı da yüzde 3,8’de yatay kaldı. Yakın izlemedeki kredilerin toplam içindeki payı bir miktar artarak yüzde 6,5’e yükseldi. TGA için karşılık oranı ise yüzde 79’a hafif geriledi. Bankanın net risk maliyeti bir önceki çeyrekteki -31 baz puan seviyesinden bu çeyrekte 140 baz puana yükseldi.

Ücret gelirlerinde sınırlı artış – Net ücret ve komisyon gelirleri 1Ç24’te çeyreklik yüzde 17, yıllık yüzde 168 arttı. Operasyonel giderler maaş zamlarının etkisiyle çeyreklik yüzde 38 arttı.

Sermaye yeterlilik rasyosu (SYR) – Halkbank’ın konsolide SYR’si yüzde 13,2 ile banka için konsolide yasal yeterlilik seviyesi olan %11,58 seviyesinin üzerindeydi. Ancak, bu oran sektör ortalamasının oldukça altındadır.

Değerleme – Hisse son bir yılda yüzde 70 artarken BIST-100 endeksine göre yüzde 27 daha zayıf bir performans gösterdi. 2024 tahminlerimize göre 5,68x F/K ve 0,86x PD/DD çarpanlarından işlem gören Halkbank için hedef fiyatımızı gözden geçiriyoruz ancak NÖTR görüşümüzü koruyoruz.

turkiye-halk-bankasi-a-s