İntegral Yatırım – Ford Otomotiv (FROTO) 3Ç23 Bilanço Analizi

İntegral Yatırım – Ford Otomotiv (FROTO) 3Ç23 Bilanço Analizi

- Özet -

Hedef Fiyat: 1219 TL

Ford Otosan (FROTO) 3Ç23 döneminde 13.014 mn TL net kâr açıkladı. Net kar yıllık bazda %241, geçen yılın aynı dönemine göre %93,5 arttı. Piyasa beklentisi net karın 9.309 mn TL gelmesi yönündeydi. Beklentiyi aşan net karda güçlü yurt içi satışlar, toplam satışlar içerisinde yurtiçi satışların artan payı, Romanya Fabrikası adetleri ile desteklenen güçlü yurt dışı satış adetleri, maliyet azaltıcı önlemler ve etkin gider yönetimi ve Kur etkisi (9A23’te EUR/TL’de yıllık ortalama %42 artış) ve ertelenmiş vergi geliri net karı destekledi.

Güçlü satış gelirleri… 3Ç23 döneminde satış gelirleri, %71,8 artış göstererek 86.105 mn TL’ye yükseldi. 3Ç23 ‘de yurt içi satışları %149 artışla 26.506 mn TL, yurt dışı satış gelirleri ise %53 artarak 61.218 mn TL oldu. Yurt içi satış gelirleri yurt dışı satışlarına kıyasla daha güçlü seyretti. Bunun en önemli nedeni Yılın ilk dokuz ayında yurtiçi satışlarda görülen artışta yarı iletken arzındaki iyileşmenin etkisiyle araç bulunabilirliğinin artması ve yüksek enflasyon ortamında araç satın alımının yatırım enstrümanı olarak görülmesi etkili olmuştur.

Şirket’in 3Ç23 döneminde yurtiçi satış adetleri %70 artarak 32.794 adete yükselmiştir. 3Ç23 döneminde yurt dışı satış adetleri ise %64 artışla 121.959 adet gerçekleşmiştir. Adet bazında baktığımızda yurtiçi satış adetlerinin enflasyonist ortamla beraber güçlü iç talebin canlı kalmasıyla ön plana çıktığını söyleyebiliriz.

Şirket’in toplam satış adetleri ise 3Ç23 döneminde %2,4 artarak 139.967 adetten 143.254 adete yükselmiştir. Şirket’in toplam satışları içerisinde ihracat ağırlığı %78 iken yurt içi satışlarının ağırlığı %22’dir. Model bazında incelediğimizde, yurtiçi satışlarda binek araç segmentinde Puma modeli %14 artışla 3Ç22’ye kıyasla 39.748 adetten 45.334 adete yükselmiştir. Diğer binek araçlar segmenti ise %360 artışla 1.304 adetten 6.002 adete yükselmiştir. Diğer binek araçlar segmentinde güçlü büyüme gerçekleştirmiştir. 3Ç22 döneminde toplam 106 adet rakun satılmasına karşın 3Ç23’te rakun satışı yapılmamıştır. 3Ç22 döneminde toplam 11.148 ecosport satışı yapılırken, 3Ç23 döneminde sadece 82 adet yurtdışına satış yapılmıştır.

Muazzam FAVÖK büyümesi… FAVÖK yıllık bazda %131,9 artış gösterirken, çeyreksel bazda %33,2 artış gösterdi ve 11,2 milyar TL oldu. FAVÖK marjı da yıllık 3,4 puan artışla %13,07 seviyesinde gerçekleşti. Çeyreksel bazda ise %11,49 FAVÖK marjı elde edildi. Yurtiçi satışların güçlü seyri ve toplam satışlar içerisinde artan payı, maliyet azaltıcı önlemler ve fiyatlama disiplini sayesinde güçlü FAVÖK büyümesine katkıda bulundu.

9 Aylık Sonuçlar… Şirketin satış gelirleri yıllık bazda %103,8 artışla 225,9 milyar TL’ye yükseldi. Brüt kâr güçlü yurt içi satışlar, maliyet azaltıcı önlemler ve fiyatlama disiplini sayesinde yıllık %137,9 artarak 34,64 milyar TL olmuştur. Net Diğer Gelir, Esas Faaliyetlerden Net Kur Farkı Gelirindeki yıllık %443 artışın (kur etkisi kaynaklı) etkisiyle yıllık %581 artışla 4.729 milyon TL seviyesinde gerçekleşmiştir. Bu dönemde Net Finansman Gideri’ndeki artış, 3Ç’deki %98’lik daralma kaynaklı hız kesmiştir. Net Finansman gideri 9A23’te yıllık %32 artmıştır. Böylece, Esas Faaliyet Kârı yıllık %155 artışla 9A23’te 29.061 milyon TL’ye ulaşmıştır. FAVÖK yıllık %146 büyüyerek 31.145 milyon TL’ye yükselirken, kur etkisinden arındırılmış FAVÖK ise yıllık %121 artışla 26.416 milyon TL olmuştur. Araç başına kaydedilen FAVÖK 2.413 EUR olurken, araç başına kaydedilen VÖK 2.149 EUR olarak gerçekleşmiştir.

Değerlendirme & Hedef Fiyat… Ford Otosan’ın piyasa beklentisi üzerinde gelen 3Ç23 finansallarını olumlu karşıladık. Beklentileri aşan net karda güçlü yurt içi satışlar, toplam satışlar içerisinde yurtiçi satışların artan payı, Romanya Fabrikası adetleri ile desteklenen güçlü yurt dışı satış adetleri, maliyet azaltıcı önlemler ve etkin gider yönetimi ve Kur etkisi (9A23’te EUR/TL’de yıllık ortalama %42 artış) ve ertelenmiş vergi geliri net karı destekledi. Tüm bu gelişmeler ile birlikte Şirket’in Romanya hikayesi ve elektrikli araç yatırımlarının şirket üzerinde önemli katkısının olmaya devam etmesini beklemeye devam ediyoruz. FROTO için 12 aylık hedef fiyatımızı İNA modelimize göre 1.080 TL seviyesinden 1.219 TL seviyesine revize ediyoruz.

ford-otomotiv-sanayi-a-s