İntegral Yatırım – Vestel Beyaz Eşya (VESBE) 3Ç23 Bilanço Analizi

İntegral Yatırım – Vestel Beyaz Eşya (VESBE) 3Ç23 Bilanço Analizi

- Özet -

Vestel Beyaz Eşya (VESBE) 3Ç23 döneminde beklentilerin üzerinde 2.501 mn TL net kar açıkladı. Ortalama piyasa beklentisi 2.141 mn TL seviyesindeydi. Net kar yıllık bazda %1341 ve çeyreklik bazda %319 artış kaydetti. Net karda yıllık %62,8 ciro artışı, operasyonel gider kontrolü ve vergi geliri net karı desteklemiş görünüyor. Operasyonel performans anlamında güçlü sonuçlar açıklandı.

Satış gelirleri aynı dönemde beklentilere neredeyse paralel olarak 13.393 mnTL geldi. Beklenti 13.429 mn TL seviyesindeydi. Satış gelirleri yıllık %62,8 çeyreksel %17,5 artış yakaladı. Yurtiçinde devam eden enflasyonist ortamla öne çekilen talep etkili olurken, Avrupa’da resesyon etkisinin görece azalması finansallarda etkili olmuş görünüyor. Kar marjlarında ciddi sıçramalar var. Brüt kar marjı yılık bazda 12.4 puan artarak %27,3 seviyesinde gerçekleşti. FAVÖK marjı 14.9 puan artışla %23 oldu.

FAVÖK 3Ç23 döneminde 2.834 mn TL olan beklentinin üzerinde 3.087 mn TL olarak açıklandı. FAVÖK rakamında güçlü satış gelirleri ve artan kar marjları etkili oldu. FAVÖK marjı 14.9 puan artışla %23 oldu. Çeyreklik bazda 7.3 puan artış kaydetti.

Dokuz Aylık Sonuçlar… Yılın ilk 9 ayında brüt satışlar 34.651.572 bin TL olarak gerçekleşmiş olup, bu tutarın 23.844.640 bin TL’si yurt dışı satışlardan oluşmaktadır. Toplam satışların %48’i Avrupa ülkelerine, %31’i yurt içine, %21’i ise diğer ülkelere yapılmıştır. Net satışlar geçen yılın aynı dönemine göre TL bazında %63 büyürken, adet satışlar ise %3 artış gösterdi. Vestel Beyaz Eşya’nın toplam üretim adedi 2023 yılının ilk dokuz ayında geçen yılın aynı dönemine göre %3 oranında arttı.

2023 yılının ilk 9 ayında geçen yılın aynı ayındaki %77 olan kapasite kullanım oranı korundu. Kapasite artırım programı kapsamında yeni bulaşık makinesi fabrikasının üretim hatlarının yeni fabrikaya taşınma sürecinin yıl sonuna kadar tamamlanması ve yeni fabrikanın 2024 yılı başı itibarıyla tam kapasiteye ulaşması beklenmektedir.

Vestel Beyaz Eşya dokuz ayda 99 Milyon $ yatırım harcaması gerçekleştirdi. Yatırım harcaması içindeki en büyük paylar %32 ile bina, %28 ile makine ve teçhizat yatırımları, %23 ile kalıp ve %13 ile araştırma ve geliştirme faaliyetlerinden oluştu.

Yine dokuz aylık dönemde şirketin kar marjlarında 3-4 puanlık yıllık artışlar yaşandı. Kar marjları güçlü seyretmeye devam etti.

vestel-elektronik-san-ve-tic-a-s