Şeker Yatırım – Aksa Enerji (AKSEN) 3Ç23 Bilanço Analizi

Şeker Yatırım – Aksa Enerji (AKSEN) 3Ç23 Bilanço Analizi

- Özet -

Öneri: AL
Hedef Fiyat: TRY 50.00
Önceki Hedef Fiyat: 50.00 TL
Getiri Potansiyeli: %33

Operasyonel tarafta sonuçlar beklentiletin üzerinde gelirken, net kar beklentilere paralel geldi.
Aksa Enerji’nin net kar rakamı 3Ç23’de yıllık bazda %17 düşüşle 1.203mn TL seviyesinde gerçekleşti – Şirket’in açıklamış olduğu net kar rakamı beklentimiz olan 1.235mn TL ve piyasa ortalama beklentisi olan 1.162mn TL net kar rakamına paralel geldi. Operasyonel tarafta net satış gelirleri ve FAVÖK beklentilerin üstünde geldi. Şirket’in net satış gelirleri azalan spot elektrik fiyatları, azalan enerji ticaret faaliyetleri ve Antalya doğal gaz santralinin verimli çalışmaması nedeniyle düşen elektrik satış hacmine paralel yıllık bazda %51 düşüşle 7.356mn TL seviyesinde geldi. Net satış gelirleri bekletimiz ve piyasa ortalama beklentisinin %16 üstünde geldi (Şeker: 6.350mn TL – Piyasa: 6.334mn TL). Şirket’in toplam elektrik satış hacmi 3Ç23’de yıllık bazda %59 düşüşle 2.187 Gwh seviyesinde gerçekleşirken, spot elektrik fiyatları 3Ç23’de yıllık bazda %24 düşüşle 2.078 TL/Mws seviyesinde gerçekleşti. Şirket’in yurtiçi satış gelirleri 3Ç23’de yıllık bazda %60 düşüşle 5.559mn TL seviyesinde gelirken, yurtdışı santrallerinin (Afrika ve Özbekistan) toplam satış gelirleri yıllık bazda %33 yükselişle 1.757mn TL seviyesinde gerçekleşti. FAVÖK net satış gelirlerindeki düşüşe paralel yıllık bazda %6 düşüşle 1.857mn TL seviyesinde (Şeker: 1.452mn TL – Piyasa: 1.433mnTL) gerçekleşti. Ancak azalan satış maliyetleri sonrası 3Ç22’de %13,0 olan FAVÖK marjı 3Ç23’de %25,2 seviyesine yükseldi. Öte yandan yurtiçi operasyonların FAVÖK rakamı 3Ç23’de yıllık bazda %34 düşüşle 648mn TL (3Ç22:982mn TL) seviyesinde gerçekleşirken, yurtdışı operasyanların FAVÖK rakamı ise 3Ç23’de %17 artışla 1.162mn TL seviyesine (3Ç22: 993mn TL) yükseldi. Şirket’in 3Ç22’de 354mn TL olan finansman gelirlerinin 3Ç23’de artan kur farkı gelirleri sayesinde 384mn TL seviyesine yükselmesi net kar rakamını pozitif etkilerken, 3Ç23’de kaydedilen 26mn TL ertelenmiş vergi gideri (3Ç22’de 87mn TL’ye karşılık) net kar rakamını olumsuz etkiledi. Şirket’in net finansal borcu 9A23’de 8.96 milyar TL (1Y23: 9,5 milyar TL-YS22: 7,5 milyar TL) seviyesine gerilerken, net finansal borç/FAVÖK oranı ise 9A23’de 1,45x (1Y23:1.51x -YS22: 1,17x) seviyesinde gerçekleşti. Şirket’in 3Ç23 finansalları sonrası 50.0 TL hedef pay fiyatımız ile “AL” tavsiyemizi sürdürüyoruz. Hedef pay fiyatımız cari pay fiyatına göre %33 prim potansiyeli taşımaktadır. Beklentilerden iyi gelen operasyonel sonuçlar sonrası piyasasının sonuçlara tepkisinin pozitif olmasını bekliyoruz.

aksa-enerji-uretim-a-s