Şeker Yatırım – Arçelik (ARCLK) 2Ç23 Bilanço Analizi

Şeker Yatırım – Arçelik (ARCLK) 2Ç23 Bilanço Analizi

- Özet -

Öneri: AL
Hedef Fiyat: 190,88 TL
Kazandırma Potansiyeli: %25

Yurt içi güçlü talep yurt dışı pazarlarda zayıflığı telafi etti.

Arçelik 2Ç23’de 492mn TL net kar açıkladı. (2Ç22: 258mn TL). Açıklanan net kar rakamı yıllık %90 artış gösterse de bizim 648mn TL ve piyasanın 852mn TL beklentisinin altında kaldı. Hammadde ve taşıma maliyetleriinde iyileşmeye rağmen kur farkı kaynaklı esas faaliyetlerden giderler ve nette 2.496mn TL’lik finansman gideri net karı baskıladı. Net kar marjı 2Ç22’deki %0,8 seviyesinden hafif iyileşme göstererek %1,0 seviyesine yükseldi.

2Ç23’de satış gelirleri yıllık %45 artışla 46.948mn TL seviyesinde gerçekleşti (2Ç22 32.304mn TL) Arçelik’in satış gelirleri bizim 46.842mn TL beklentimizle ve piyasanın 47.276mn TL beklentisi ile uyumlu gerçekleşti. Küresel beyaz eşya talebi zayıf seyrini korurken yurt içi pazarda fiyatların artacağına ilişkin beklentinin öne çektiği talep ve mevsimsel etkiler güçlü satış hacmi kaydedilmesine neden oldu. Başarılı fiyat ayarlamaları, zayıf TL ve iyileşen EuroDolar paritesi de cirodaki artışa destek oldu.

İhracatın payı azalmaya devam etti.. 2Ç23’de yurtdışı satışların toplam satışlar içerisindeki payı %61’e gerilerken yurtiçi satışların payı %39 oldu. (2022 ve 2021 yıllarında yurtiçi satışların payı %30 seviyesinde bulunuyor) Enflasyonist ortam ve fiyat ayarlamalarına rağmen Doğu Avrupa hariç yurt dışı pazarlarda ciro Euro bazında geriledi.

FAVÖK 5.006mn TL seviyesinde gerçekleşti (2Ç22: 2.340mn TL, yıllık %114 artış) ve bizim 4.901mn TL beklentimizin ve piyasanın 4.960mn TL beklentisinin hafif üzerinde gerçekleşti.

Operasyonel marjlar iyileşti.. 2Ç23’te metal ve plastik fiyatları hem çeyreklik hem yıllık bazda geriledi. (Geçen yılın aynı döneminde Rusya-Ukrayna savaşı nedeniyle maliyetlerdeki yüksek baz etkisi unutulmamalıdır.) Düşen enerji ve lojistik maliyetleri de marjları destekledi. Brüt kar marjı %32, esas faaliyet kar marjı %8 ve FAVÖK marjı %10,7 seviyesinde gerçekleşerek hem yıllık hem çeyreklik bazda iyileşmeye işaret etti (Sırasıyla 1Ç23: %31, %7, %9,2; 2Ç22: %30, %5, %7).

Borçluluk artsa da Net Borç/FAVÖK değişmedi.. Kurdaki yükselişin negatif etkisiyle şirketin net borcu 1Ç23’teki 32.529mn TL seviyesinden 2Ç23 dönemi sonunda 40.612mn TL seviyesine yükseldi (2Ç22: 29.286mn TL). Ancak güçlü FAVÖK sayesinde şirketin Net Borç FAVÖK rasyosu 2,6x ile geçen çeyreğe göre değişmezken 2Ç22’deki 3,3x’in altında bulunuyor ve kısa vadeli borçların ödenme gücünde sorun olmadığına işaret ediyor.

2023 yılına ilişkin beklentiler revize edildi.. Arçelik, 2023 yılında Türkiye için %60 gelir artışı, uluslararası operasyonlar için %2 civarında artış/azalış olabileceğini öngörüyor. (Önceki: konsolide %45, Türkiye: %45, Uluslararası: %6 gelir artışı). FAVÖK marjı beklentisi %10’dan %10,5’a yükseltilirken 300 milyon Euro yatırım harcaması beklentisi korundu.

Temettü.. Arçelik 27 Eylül 2023 tarihinde, 2022 yılı dağıtılabilir net karından pay başına brüt 2,6637 TL (net 2,3974 TL) temettü ödeyecek. Temettü verimi son kapanış fiyatına göre %2,29’a denk gelmektedir.

Makro değişkenlere ilişkin beklentilerimizde ve şirketin 2023 yılına ilişkin beklentilerindeki revizyonlar ile 1Ç23 finansalları sonrası, 12 aylık hedef fiyatımızı 154,49 TL’den 190,88 TL seviyesine yükseltiyoruz. Hedef fiyatımız %25 yükseliş potansiyeli taşırken, AL tavsiyemizi koruyoruz.

arcelik-a-s