Şeker Yatırım – Arçelik (ARCLK) 3Ç23 Bilanço Analizi

Şeker Yatırım – Arçelik (ARCLK) 3Ç23 Bilanço Analizi

- Özet -

Öneri: AL
Hedef Fiyat: 190,88 TL
Önceki Hedef Fiyat: 190,88 TL
Kazandırma Potansiyeli: %25

Yurt dışı pazarlarda zayıf talep sürüyor
Arçelik 3Ç23’de 1.001mn TL net kar açıkladı. (3Ç22: 336mn TL). Açıklanan net kar rakamı yıllık %198 artış gösterdi ve bizim 1.080mn TL ve piyasanın 1.009mn TL beklentisine paralel gerçekleşti. Hammadde maliyetlerinde iyileşme net karı desteklerken nette 2.622mn TL’lik finansman gideri net karı baskıladı. Net kar marjı 3Ç22’deki %1 seviyesinden iyileşme göstererek %1,7 seviyesine yükseldi.

3Ç23’de satış gelirleri yıllık %70 artışla 58.218mn TL seviyesinde gerçekleşti (3Ç22 34.255mn TL) Arçelik’in satış gelirleri bizim 58.162mn TL beklentimizle ve piyasanın 58.270mn TL beklentisi ile uyumlu gerçekleşti. Küresel beyaz eşya talebi zayıf seyrini korurken yurt içi pazarda güçlü talep ve mevsimsel etkiler güçlü satış hacmi kaydedilmesine neden oldu. Başarılı fiyat ayarlamaları, zayıf TL ve yıllık bazda iyileşen EuroDolar paritesi de cirodaki artışa destek oldu.

İhracatın payı azalmaya devam etti.. 3Ç23’de yurtdışı satışların toplam satışlar içerisindeki payı %62’ye gerilerken yurtiçi satışların payı %38 oldu. (2022 ve 2021 yıllarında yurtiçi satışların payı %30 seviyesinde bulunuyor)

3Ç23’de FAVÖK 6.414mn TL seviyesinde gerçekleşti (3Ç22: 2.915mn TL, yıllık %120 artış) ve bizim 5.948mn TL beklentimizin ve piyasanın 6.184mn TL beklentisinin üzerinde gerçekleşti. FAVÖK marjı %11 oldu.

Operasyonel marjlar iyileşti.. 3Ç23’de metal ve plastik fiyatları hem çeyreklik hem yıllık bazda geriledi. Düşen enerji ve lojistik maliyetleri de marjları destekledi. Brüt kar marjı %33, esas faaliyet kar marjı %9 ve FAVÖK marjı %11 seviyesinde gerçekleşerek hem yıllık hem çeyreklik bazda iyileşmeye işaret etti (Sırasıyla 2Ç23: %32, %8, %11; 3Ç22: %29, %6, %8,5).

3Ç23 finansalları sonrası, 12 aylık hedef fiyatımızı pay başına 190,88 TL seviyesinde koruyoruz. Hedef fiyatımız %25 yükseliş potansiyeli taşırken, AL tavsiyemizi koruyoruz.

arcelik-a-s