Şeker Yatırım – Bim Birleşik Mağazalar (BIMAS) 2Ç23 Bilanço Analizi

Şeker Yatırım – Bim Birleşik Mağazalar (BIMAS) 2Ç23 Bilanço Analizi

- Özet -

Öneri: AL
Hedef Fiyat: 328.00 TL
Önceki Hedef Fiyat: 307.42 TL
Getiri Potansiyeli: 30.0%

Tek seferlik kazancın olumlu etkisiyle net kar beklentilerin üzerinde gerçekleşti…

Bim 2Ç23’te bizim beklentimiz olan 2.541mn ve RT piyasa ortalama beklentisi olan 2.424mn TL’nin üzerinde 2.845mn TL net kâr aç ıkladı (2Ç22: 1.676mn TL). Şirket’in bu çeyrekte elde etmiş olduğu güçlü faaliyet karının ve yaklaşık 359mn TL’lik Rekabet Kurulu cezasının yapılandırılmasından gelen bir defalık kazanç, net karın olumlu gerçekleşmesinde etkili olduğunu düşünüyoruz. Net kar marjı ise 2Ç23’te, 2Ç22’ye göre yatay seyrederek %4,9 seviyesinde gerçekleşmiştir.

Bu çeyrekte Şirket güçlü operasyonel performans, elde edilen yüksek net satış gelirleri ve mağaza açılışlarındaki kuvvetli trend sayesinde piyasa beklentisine paralel net satış gelirleri rakamı açıklamıştır. Net satış gelirleri, yükselen sepet hacmi (2Ç22: 61,56 TL, 2Ç23: 102,98 TL) (+%67,3), yüksek enflasyonun olumlu etkisi ve artmakta olan mağaza sayısının pozitif katkısıyla (2Ç22: 11.065, 2Ç23: 11.818, yıllık %7’lik büyüme – 2Ç23: 259 yeni Bim Türkiye, 18 Bim Fas, 8 Bim Mısır, 8 yeni FİLE mağazası açılışı) 2Ç23’te yıllık %69,6’lık artışla 57.878mn TL seviyesine ulaşmıştır (Şeker: 61.230mn TL, Piyasa Ort.: 58.121mn TL). Diğer taraftan; Şirket’in kendi markalı ürünlerinin satış içerisindeki payı ise 2Ç23’te %61,8’e ulaşmıştır. Bu çeyreği %7,4 FAVÖK marjı ile sonuçlandıran Bim, 2Ç23’te operasyonel taraftaki “Sepet Hacmi”/“Mağaza Başına Günlük Satış Hacmi” (2Ç23: 58.954 TL, 2Ç22: 35.853 TL, yıllık %64,4’lük artış) bazlı yükselişle %52,6’lık artışla 4.292mn TL FAVÖK rakamı elde etmiştir (Şeker: 4.447mn TL, Piyasa Ort.: 4.318mn TL).

Yurtiçi ve yurtdışı mağaza ağı büyümesi, 2Ç23’te de tüm hızıyla devam etti.

FİLE markası ile özellikle orta büyüklükte marketlere rakip olan Bim, 2Ç23’te yurtiçi mağaza ağına 8 yeni FİLE mağazası daha ekleyerek 219 FILE mağazasına ulaşmıştır. File mağazalarının Şirket’in toplam satışları içerisindeki payı ise 2Ç23’te %5,5 olarak gerçekleşmiştir. Türkiye’nin çeşitli bölgelerinde mobil alışveriş platformu olarak da hizmet veren File’nin satışlarının 2Ç23 itibariyle %5’ünü online satışlar oluşturmaktadır.

Fas operasyonlarında Şirket, mağaza açılışlarını sürdürerek 2Ç23’te 18 yeni mağaza açılışı gerçekleştirmiş, sonucunda ise toplamda 659 adet mağaza sayısına ulaşmıştır. Mısır’da ise Şirket, 2Ç23’te 8 yeni mağaza açılışı yapmış, bu çeyrek sonunda toplamda 329 mağaza sayısı ile hizmet vermiştir.

Şirket, güçlü seyreden mağaza açılışlarının yanı sıra bölge deposu yatırımlarına bu çeyrekte de devam etmiştir. Ancak; yatırım harcamalarındaki yükselişe (2Ç22: 1.081mn TL, 2Ç23: 2.025mn TL, 2Ç22: 1.638mn TL) ve temettü ödemesine rağmen Şirket’in nakit pozisyonu, 2Ç23’te 2Ç22’ye göre yükseliş göstermiş, 2Ç23 sonu itibariyle 3.981mn TL olarak oldukça güçlü seyretmiştir (2Ç22: 1.685mn TL).

2023 Beklentileri: Şirket, 2023 yılında %75 (±%5) civarında satış büyümesi beklemektedir. Bim’in FAVÖK marjı beklentisi ise TFRS-16 etkileri dâhil %7,0-%7,5 aralığındadır. Şirket, yatırım harcamalarının satışlara oranını ise %3,5 olarak beklemektedir.

Açıklanan finansal sonuçlarla birlikte Şirket için tahminlerimizde hafif yukarı yönlü revizyona giderek hedef fiyatımızı 307,42 TL’den 328,00 TL’ye yükseltiyor; “AL” tavsiyemizi koruyoruz. FAVÖK büyümesindeki devamlılık, büyüme iştahının hem yurtiçinde hem yurtdışında kesilmemesi, beğendiğimiz iş modeli ve artan sepet hacminin olumlu etkisine paralel olarak Bim hisselerine defansif pozitif bakışımızı sürdürüyoruz. Ayrıca, Bim’in güncel piyasa fiyatlamasında; güçlü nakit akışı yaratan ve döviz riski taşıma yan Bim’in değerlemelerimize olumlu etkisini sürdürdüğünü görüyoruz. Rekabet Kurulu cezasının yapılandırılmasından gelen bir defalık kazançla beklentilerin üzerinde açıklanan net kar rakamının yanı sıra güçlü operasyonel sonuçlarla birlikte 2Ç23 finansal sonuçlarının kısa vadede hisse performansı üzerinde etkisinin hafif pozitif olacağını düşünüyoruz. Rapor tarihi itibariyle Bim payları, 2023T 7.44x FD/FAVÖK oranı ile işlem görmektedir.

bim-birlesik-magazalar-a-s