Şeker Yatırım – Bim Birleşik Mağazalar (BIMAS) 3Ç23 Bilanço Analizi

Şeker Yatırım – Bim Birleşik Mağazalar (BIMAS) 3Ç23 Bilanço Analizi

- Özet -

Öneri: “AL”
Hedef Fiyat: 431.40 TL
Önceki Hedef Fiyat: 328.00 TL
Getiri Potansiyeli: 45.6%

3Ç23’te beklentilerin üzerinde güçlü finansal sonuçlar…
Bim 3Ç23’te bizim beklentimiz olan 3.210mn ve RT piyasa ortalama beklentisi olan 3.092mn TL’nin üzerinde 3.849mn TL net kâr aç ıkladı (3Ç22: 1.775mn TL). Yüksek dönem vergi giderlerine rağmen (3Ç23: – 1.296mn TL) Şirket’in bu çeyrekte oldukça güçlü seyreden faaliyet karının ve çeşitli yatırım fonlarından elde ettiği yaklaşık 279mn TL’lik gelirin, net karın olumlu gerçekleşmesinde etkili olduğunu düşünüyoruz. Net kar marjı ise 3Ç23’te, 3Ç22’ye göre 0.9yp artış göstererek %5,2 seviyesinde gerçekleşmiştir.

Bu çeyrekte Şirket güçlü operasyonel performans, elde edilen yüksek net satış gelirleri, mağaza trafiğindeki iyileşme ve mağaza açılışlarındak i kuvvetli trend sayesinde piyasa beklentisinin hafif üzerinde net satış gelirleri rakamı açıklamıştır. Net satış gelirleri, yükselen sepet hacmi (3Ç22: 73,21 TL, 3Ç23: 117,45 TL) (+%65,5), yüksek enflasyonun olumlu etkisi ve artmakta olan mağaza sayısının pozitif katkısıyla (3Ç22: 11.274, 3Ç23: 12.046, yıllık %7’lik büyüme – 3Ç23: 206 yeni Bim Türkiye, 9 Bim Fas, 9 Bim Mısır, 4 yeni FİLE mağazası açılışı) 3Ç23’te yıllık %80,7’lik artışla 74.406mn TL seviyesine ulaşmıştır (Şeker: 74.187mn TL, Piyasa Ort.: 73.386mn TL). Diğer taraftan; Şirket’in kendi markalı ürünlerinin satış içerisindeki payı ise 3Ç23’te %60,9 olarak gerçekleşmiştir. Bu çeyreği %9,0 FAVÖK marjı ile sonuçlandıran Bim, 3Ç23’te operasyonel taraftaki “Sepet Hacmi”/“Mağaza Başına Günlük Satış Hacmi” (3Ç23: 70.253 TL, 3Ç22: 42.456 TL, yıllık %60,4’lük artış) bazlı yükselişle %129,9’luk artışla 6.672mn TL FAVÖK rakamı elde etmiştir (Şeker: 5.644mn TL, Piyasa Ort.: 5.484mn TL).

Yurtiçi ve yurtdışı mağaza ağı büyümesi, 3Ç23’te de tüm hızıyla devam etti.
FİLE markası ile özellikle orta büyüklükte marketlere rakip olan Bim, 3Ç23’te yurtiçi mağaza ağına 4 yeni FİLE mağazası daha ekleyerek 223 FILE mağazasına ulaşmıştır. File mağazalarının Şirket’in toplam satışları içerisindeki payı ise 3Ç23’te %5,6 olarak gerçekleşmiştir. Türkiye’nin çeşitli bölgelerinde mobil alışveriş platformu olarak da hizmet veren File’nin satışlarının 3Ç23 itibariyle %5’ini online satışlar oluşturmaktadır.

Fas operasyonlarında Şirket, mağaza açılışlarını sürdürerek 3Ç23’te 9 yeni mağaza açılışı gerçekleştirmiş, sonucunda ise toplamda 668 adet mağaza sayısına ulaşmıştır. Mısır’da ise Şirket, 3Ç23’te 9 yeni mağaza açılışı yapmış, bu çeyrek sonunda toplamda 338 mağaza sayısı ile hizmet vermiştir.

Şirket, güçlü seyreden mağaza açılışlarının yanı sıra bölge deposu yatırımlarına bu çeyrekte de devam etmiştir. Şirket’in nakit pozisyonu, 3Ç23’te 3Ç22’ye göre yükseliş göstermiş, 3Ç23 sonu itibariyle 3.261mn TL olarak oldukça güçlü seyretmiştir (3Ç22: 1.116mn TL). Kısa vadeli finansal varlıklar dâhil olmak üzere Şirket’in 3Ç23 sonu itibariyle nakit pozisyonu ise 2Ç23’e göre çeyreklik bazda %57,8 yükseliş göstererek yaklaşık 10.3mlyr TL seviyesinde gerçekleşmiştir.

2023 Beklentileri: Şirket, 2023 yılı beklentilerinde ise yukarı yönlü revizyona giderek 2023 yılı için ~%80 (Önceki: %75 (±%5)) civarında satış büyümesi beklemektedir. Bim’in FAVÖK marjı beklentisi ise TFRS-16 etkileri dâhil %7,5-%8,0 (Önceki: %7,0-%7,5) aralığındadır. Şirket, yatırım harcamalarının satışlara oranını ise %3,2 (Önceki: %3,5) olarak beklemektedir.

Açıklanan finansal sonuçlarla birlikte Şirket için tahminlerimizde yukarı yönlü revizyona giderek hedef fiyatımızı 328,00 TL’den 431,40 TL’ye yükseltiyor; “AL” tavsiyemizi koruyoruz. FAVÖK büyümesindeki devamlılık, büyüme iştahının hem yurtiçinde hem yurtdışında kesilmemesi, beğendiğimiz iş modeli ve artan sepet hacminin olumlu etkisine paralel olarak Bim hisselerine defans if pozitif bakışımızı sürdürüyoruz. Ayrıca, Bim’in güncel piyas a fiyatlamasında; güçlü nakit akışı yaratan ve döviz riski taşımayan Bim’in değerlemelerimize olumlu etkisini sürdürdüğünü görüyoruz. Beklentilerin üzerinde açıklanan finansal ve operasyonel sonuçlarla birlikte 3Ç23 finansal sonuçlarının kısa vadede hisse performansı üzerinde etkisinin pozitif olacağını düşünüyoruz. Rapor tarihi itibariyle Bim payları, 2023T 8.98x FD/FAVÖK ve 16.07x F/K oranı ile işlem görmektedir.

bim-birlesik-magazalar-a-s