Şeker Yatırım – Doğuş Otomotiv (DOAS) 2Ç23 Bilanço Analizi

Şeker Yatırım – Doğuş Otomotiv (DOAS) 2Ç23 Bilanço Analizi

- Özet -

Öneri: AL
Hedef Fiyat: 375.90 TL
Önc eki: TRY 338.25
Getiri Potansiyeli: 33.9%

Beklentilere paralel finansal sonuçlar…

Doğuş Otomotiv 2023 yılının ikinc i ç eyreğinde piyasa ortalama beklentisi olan 5.132mn TL ve bizim beklentimiz olan 5.273mn TL net kar rakamına paralel, yıllık %190,8’lik yükselişle 5.135mn TL net kar aç ıklamıştır (2Ç22: 1.766mn TL net kar). Bu dönemde yüksek faaliyet karlılığı, başarılı fiyatlama stratejisi, maddi duran varlık satışından elde edilen satış karı (517mn TL) ve iştiraklerden özkaynak değerleme yöntemiyle yazılan 656mn TL’lik karın olumlu etkisiyle bu çeyrekte yıllık bazda %190,8’lik artışla güçlü net kar rakamı açıklamıştır. Borçlanma faizleri & kredi kur farkı giderlerindeki artıştan dolayı yüksek net finansman giderleri (2Ç23: – 1.378mn TL, 2Ç22: -250.1mn TL) ve artan dönem vergi giderleri ise 2Ç23’te net karlılığı baskılayan unsurlar olmuştur .

Şirket’in 2Ç23’te toptan araç satışlarında yıllık %49,5’lik yükseliş meydana gelmiştir (2Ç22: 28.980 adet, 2Ç23: 43.333 adet). İyileşen tedarik koşulları sayesinde araç bulunurluğunun artması ve enflasyon & kur artışları karşısında yatırım amaçlı artan talep etkisiyle toparlanan satış adetleri, Şirket’in bu çeyrekteki toptan satış performansına olumlu yönde katkı sağlamıştır. Skoda markası altında yapılan binek araç satışları ise yıllık %56,9 oranında artarak 7.878 adet olarak gerçekleşmiştir (2Ç22: 5.020 adet). Haziran 2023’te Doğuş Otomotiv’in pazar payı yıllık 0.4 yp düşüş göstererek %13,9 olarak gerçekleşmiştir. EUR/TL paritesindeki yükselişlerin araç satış fiyatlarını desteklemesi, model mixinin olumlu etkisi ve devam eden güçlü iç pazar performansıyla Doğuş Otomotiv 2Ç23’te toptan araç satışlarındaki yükselişin de etkisiyle; piyasa beklentisi olan 27.012mn TL’ye & bizim beklentimiz olan 26.702mn TL’ye paralel bir sonuçla yıllık %133,7’lik yükselişle 27.142mn TL net satış rakamı (2Ç22: 11.614mn TL) açıklamıştır.

Doğuş Otomotiv’in 2Ç23’te elde etmiş olduğu %24,4’lük brüt kar marjı y ıllık 2.6 yp yükseliş göstermiştir. Araç satış performansının güçlü olması ve EUR/TL paritesindeki yükselişlerin satış gelirlerini desteklemesi sayesinde Şirket’in brüt kar rakamı yıllık bazda %162 artış göstermiştir (2Ç22: 2.532mn TL, 2Ç23: 6.632mn TL). Bu gelişmelere bağlı olarak Şirket 2Ç23’te, 2Ç22’deki %18,6 (2.157mn TL) olan FAVÖK marjının 2.6 yp üzerinde, %21,2 FAV ÖK marjı ve 5.750mn TL FAV ÖK açıklamıştır (Şeker: 5.888mn TL, Piyasa Ort.: 5.722mn TL).

2023 Beklentileri: Şirket, 2023 yılı için yurtiçi perakende pazarının 1mn adet (binek + hafif ticari + ağır ticari) (Önceki: 775bin adet) bandında olmasını beklerken Doğuş Otomotiv markalı araç satışının ise +110.000 adet (Skoda hariç) (Önceki: 96.000 adet) seviyesinde olmasını beklemektedir. Şirket’in 2023 yılı yatırım harcaması hedefi ise 2.300mn TL (Önceki: 1.560mn TL) seviyesindedir.

Doğuş Otomotiv, 6A23 döneminde elde etmiş olduğu kar rakamından, 24 Ağustos 2023 tarihinden itibaren pay başına brüt %1.136,364 (11,364 TL) olmak üzere elde edilen ara dönem karından 2.5mlyr TL kâr payı avansı dağıtılmasına karar verildiğini duyurmuştur. Kâr payı avansının tutarı şirket payının 21 Ağustos 2023 tarihli kapanış fiyatına göre brüt %4,05 temettü verimliliğine işaret etmektedir.

Doğuş Otomotiv iç in 2Ç23 sonuç larının ardından “AL” önerimizi koruyor; ileriye dönük beklentilerimizde ise yukarı yönlü günc ellemeye giderek hedef fiyatımızı 338.25 TL’den 375.90 TL’ye yükseltiyoruz. Beklentilere paralel gerçekleşen sonuçların Şirket payları üzerinde etkisinin kısa vadede nötr olacağını düşünüyoruz. İlerleyen dönemlerde Şirket’in iştiraklerinden elde edeceği gelir katkısının pozitif anlamda sürmesini tahmin ediyor, TÜVTÜRK gelirlerinin de Şirket’in satış performansını destekleyici etki yaratmasını bekliyoruz. Özkaynak değerlemesinden yazılan karların da olumlu etkisinin destekleyici olmaya devam edeceğini düşünüyoruz. Şirket, 2023T 2.77x FD/FAVÖK ve 4.02x F/K rasyolarıyla işlem görmektedir.

dogus-otomotiv-servis-ve-ticaret-a-s