Şeker Yatırım – Yapı ve Kredi Bankası (YKBNK) 3Ç23 Bilanço Analizi

Şeker Yatırım – Yapı ve Kredi Bankası (YKBNK) 3Ç23 Bilanço Analizi

- Özet -

Tavsiye AL
Hedef fiyat (TL) 29.71
Artış potansiyeli (%) 59%

18,65 TL olan hedef fiyat 29,71 TL olarak revize edildi
Yapı Kredi Bankası 3Ç23 solo finansal sonuçlarında beklentilerin oldukça üzerinde 24,586 milyon TL net kar açıkladı. (Çeyreksel bazda %114 artış). Açıklanan net kar rakamı bizim 17,735 milyon TL olan tahminimizin ve 17,940 milyon TL olan piyasa beklentisinin %39 ve %37 üzerinde gerçekleşmiş oldu. Bankanın 9 aylık karı 48,702 milyon TL olup geçen yıla göre %38 oranında artarak %46 oranında ortalama maddi özkaynak karlılığına işaret etmektedir. (Bütçe: >%30)

2023 yılı operasyonel bütçesinde değişikliğe gidilmemiştir. >%30 maddi özkaynak karlılığı beklentisi (Enflasyon muhasebesine göre düzeltilmiş: Orta-düşük %10) için riskler yukarı yönlüdür. Net faiz marjı ve komisyon gelirlerinde yukarı yönlü, aktif kalitesi tarafında ise aşağı yönlü riskler bulunmaktadır. Aktif kalitesi tarafında perakende krediler portföyünde orta vadede hafif bozulma beklenmektedir.

Çekirdek bankacılık gelirleri ve ticari kar beklentimizden oldukça güçlü gelmiştir. Ticari kar %59 azalarak 5,7 milyar seviyesine gerilemiştir ancak bizim 3,5 milyar TL beklentimizin oldukça üzerindedir. Ücret ve komisyon gelirlerindeki rekor yüksek %48 artış ve 2,4 milyon TL iştirak geliri karlılığı desteklemiştir. Kümülatif net faiz marjı 5,8% seviyesine ulaşmış ve %5 olan bütçe beklentisinin üzerinde gerçekleşmiştir. Efektif vergi oranı ise %25 seviyesindedir.

Net ücret ve komisyon gelirlerinde bütçe üzeri performans, kredi-mevduat makasında kuvvetli toparlanma, taksitli ticari kredilerde son derece güçlü büyüme, kredi kartlarında devam eden pazar payı kayıpları, TL mevduat artış hızında yavaşlama, KKM pazar payında gerileme, toplam karşılık oranında devam eden düşüş, kuvvetli tahsilatlar ile bütçenin oldukça altında seyreden kredi riski maliyeti ve sermaye tamponunda toparlanma çeyreğin ana unsurlarıdır.

Hisse için pozitif bir etki bekliyoruz. 2023-2026 net kar tahminlerimizde yaptığımız yukarı yönlü revizyonlar sebebiyle 18,65 TL olan hedef fiyatımızı 29,71 TL olarak güncelliyoruz. Yeni hedef fiyatımızın %59 artış potansiyeli bulunmaktadır. “AL” tavsiyemizi koruyoruz. Hisse 2024T 1,9x F/K (Benzerlerine göre %36 iskontolu) ve 0,62x F/DD çarpanlarıyla ve %37,5 ortalama özkaynak getirisiyle işlem görmektedir.

yapi-ve-kredi-bankasi-a-s