Tacirler Yatırım – Coca-Cola İçecek (CCOLA) Şirket Raporu / 27.11.2023

Tacirler Yatırım – Coca-Cola İçecek (CCOLA) Şirket Raporu / 27.11.2023

- Özet -

Tavsiye : AL
Hedef fiyat : TL 672
Getiri potansiyeli : %66

CCOLA – Şişelenen Başarı
Coca-Cola İçecek için hedef fiyatımızı, güçlü performans ve büyüme hedefleri doğrultusunda pay başına 672,00 TL olarak yeniliyoruz. 12 aylık hedef fiyatımız %66 getiri potansiyeline işaret ederken, AL tavsiyemizi sürdürüyoruz. Değerlememizin ana katalizörleri; i) yüksek gıda enflasyonu ve güçlü iç pazar talebi, ii) efektif büyüme stratejisi ile yeni pazar kazanımları, iii) ihracat satış hacimlerinde güçlü görünüm ve iv) güçlü operasyonel büyüme ile iyileşen karlılık marjları olarak öne çıkmaktadır. 2023T dönemi tahminlerimizde CCOLA, 6,0x FD/FAVÖK ve 11,3x F/K, 2024T dönemi tahminlerimizde ise 3,4x FD/FAVÖK ve 5,8x F/K çarpanından işlem görmektedir.

CCOLA, zorlu coğrafyalarda, iş geliştirme ve risk yönetebilme kapasitesi sayesinde, bu bölgelerin risklerini minimize etmeyi başarırken, bu doğru risk yönetebilme kapasitesinin bir ödülü olarak yüksek büyüme hedefine ulaşma konusunda avantaj kazanmaktadır. Büyüme potansiyeli çok yüksek olan bölgedeki faaliyetleri sayesinde sadece Türkiye’de değil, Coca-Cola global içerisinde de olumlu ayrıştığını düşünüyoruz.

Yüksek gıda enflasyonu ve güçlü iç pazar talebi… Yüksek gıda enflasyonu ve güçlü iç pazar talebi, gıda üreticileri için güçlü bir büyüme ortamı oluşturmaktadır. Türkiye’ de gıda enflasyonu, 2023 yılı ağustos ayında %80,8 ile son 24 yılın en yüksek seviyesine ulaştı. Bu gösterge, gıda fiyatlarının son bir yılda yaklaşık iki katına ulaştığına işaret ediyor. Yüksek gıda enflasyonu, tüketicilerin gıda ürünlerine daha fazla para harcamasına neden olurken öte yandan gıda ürünlerinde iç pazar talebi de tüm makroekonomik zorluklara rağmen güçlü seyretmeye devam etmektedir. Gıda enflasyonundaki tırmanış, satış hacminin %38’ini Türkiye’den elde eden ve fiyatlama politikası kapsamında gıda enflasyonuna paralel fiyat artışlarını ürünlerine yansıtabilen CCOLA’ nın karlılık performansına direkt katkı sağlamaktadır. Hacimsel bazda CCOLA’ nın faaliyetlerini sürdürdüğü ülkeler arasında birinci sırada yer alan Türkiye’de, 3Ç23’te net satış gelirleri ise %113 artarak 13,8 milyar TL’ye ulaştı. Yüksek hacim beraberinde net satış gelirlerinin yükselmesi, şirketin güçlü iç pazar talebinden yararlanmaya devam ettiğini gösteriyor. Buna ek olarak şirketin operasyonel maliyetlerini etkin bir şekilde yönetmesi sayesinde FAVÖK büyümesi, karlılığı önemli ölçüde artırıyor. FAVÖK büyümesinin ciro büyümesini aşması, şirketin FAVÖK ve kar marjlarında istikrarlı ve önemli artışlar elde etmesini sağlıyor. 2024 yılında parasal sıkılaşmamım artmasıyla ekonomideki olası bir durgunlukta tüketici eğilimlerinin azalmayacağı, şartlara bağlı olarak ekonomik durgunluğun gıda ve içecek sektöründe özellikle ev içi tüketimi de artabileceğini düşünüyoruz. Türkiye’de ünite kasa başına satış geliri dolar bazlı olarak ciddi oranda güçlenerek 2013 seviyesi olan 2,5 dolara tekrar yükselmeyi başardı. Güçlü iç pazar talebinin önümüzdeki dönemlerde devam etmesi ve yüksek gıda enflasyonu sonucunda artan net satış gelirlerinin devam etmesini bekliyoruz.

Efektif büyüme stratejisi ile yeni pazar kazanımları… Güçlü ve geniş bir pazar portföyü elde eden CCOLA, bu pazar çeşitliliğini sürdürerek çeşitli ülkelerdeki ekonomik durulmalar sonucunda ortaya çıkan zorlukları diğer ülke pazarlarındaki faaliyetleri ile kompanse ederek, etkin bir risk yönetimi izliyor. Büyüme stratejisini birleşme ve alımlarla sürdürmeyi planlayan şirket, yeni yatırımlarında ise gelişmiş pazarlardansa kişi başı gazlı içecek tüketimi düşük olan pazarları hedef almayı tercih etmektedir. Bu sayede, içecek tüketimini arttırarak pazar payını büyütmeyi hedefleyen CCOLA’ nın potansiyel büyüme bölgelerinin başında Kuzey Afrika ve Güney Batı Asya yer almaktadır. Ek olarak büyüme hedeflerini düşük borçluluk stratejisi ile sürdüren CCOLA, yeni alımlarını gerçekleştirmek için yeni borçlar üstlenmek yerine bu politika ile elde ettiği güçlü net nakit pozisyonuyla desteklemektedir. 3Ç23 itibariyle 0,6 Net Borç/ FAVÖK oranına sahip olan şirketin yeni borçlanmalara rakiplerine görece ihtiyaç duymuyor olması, önümüzdeki dönemde parasal sıkılaşma ortamında şirketin büyüme hedeflerinin sürdürülebilirliğinde önemli bir faktör olacağını düşünüyoruz.

Bangladeş Pazarı… Büyüme faaliyetlerini sürdüren CCOLA’ nın yeni pazar hedefleri arasında birinci sırada Pakistan’a benzer fakat daha güçlü bir ekonomiye sahip olan Bangladeş yer alıyor. Küçük bir yüzölçümünde 170 milyon nüfusa sahip olan ve kişi başı günlük içecek tüketimi oldukça düşük olan Bangladeş pazarına girilmesi, CCOLA’nın sürdürülebilir büyüme ve yüksek karlılık performansına önemli katkı sağlamasını bekliyoruz.

CCOLA