Trive Yatırırm – Anadolu Efes (AEFES) Şirket Bilgi Notu / 21.07.2023

Trive Yatırırm – Anadolu Efes (AEFES) Şirket Bilgi Notu / 21.07.2023

- Özet -

FİNANSAL DEĞERLENDİRME
Anadolu Efes son dönem bilançosunda 408.52 Mln TL kâr açıkladı. Net kâr/zarar, bir önceki çeyreğe göre %664.62 artış göstermiştir. Şirket 2023/03 döneminde 408.52 Mln TL net kâr açıklamıştır. Net kar marjı 2023/03 döneminde %2.62 oranında artarak %1.66 seviyesinde gerçekleşirken geçen yıl aynı dönem %-0.96 düzeyinde gerçekleşmişti.

Dönemsel net satışlar 24.57 Mlr TL düzeyinde gerçekleşti. Son çeyrekte şirketin net satış gelirleri bir önceki yılın aynı çeyreğine göre %78.44 artış göstermiş olup 24.57 Mlr TL seviyesinde gerçekleşmiştir. Net Satış gelirleri bir önceki çeyreğe göre %9.51 artış göstermiştir. Brüt kâr marjı 2023/03 döneminde %36.95 seviyesinde gerçekleşirken geçen yılın aynı döneminde %34.76 düzeyinde gerçekleşmişti.

FAVÖK marjı son çeyrekte %16.38 düzeyinde gerçekleşti. FAVÖK, bir önceki yılın aynı dönemine göre yıllık bazda %135.01 artış göstermiş olup 18.40 Mlr TL seviyesinde gerçekleşmiştir. Çeyreklik FAVÖK ise 4.02 Mlr TL düzeyinde olup bir önceki çeyreğe göre %97.51 artış göstermiştir. Favök marjı 2023/03 döneminde %16.38 seviyesinde gerçekleşirken geçen yılın aynı döneminde %14.80 düzeyinde gerçekleşmişti.

Özsermaye kârlılığı %17.93 düzeyinde gerçekleşti. Özsermaye kârlılığı, bir önceki yılın aynı dönemine göre %14.00 artış göstermiş olup yıllık bazda %17.93 seviyesinde gerçekleşmiştir. Toplam yükümlülükler içinde özsermayenin payı ise geçen yılın aynı dönemine göre %1.39 azalış göstermiş olup %18.03 düzeyinde gerçekleşmiştir.

anadolu-efes-biracilik-ve-malt-sanayii-a-s