Trive Yatırırm – Bim Birleşik Mağazalar (BIMAS) Şirket Bilgi Notu / 18.08.2023

Trive Yatırırm – Bim Birleşik Mağazalar (BIMAS) Şirket Bilgi Notu / 18.08.2023

- Özet -

FİNANSAL DEĞERLENDİRME

Bim Mağazalar son dönem bilançosunda 4.20 Mlr TL kâr açıkladı. Net kâr/zarar, 2023/06 çeyreklik bazda bir önceki yılın aynı çeyreğine göre %69.75 artış bir önceki çeyreğe göre %110.11 artış göstermiştir. Şirket 2023/06 döneminde 4.20 Mlr TL net kâr açıklamıştır. Net kar marjı 2023/06 döneminde %1.07 oranında azalarak %3.85 seviyesinde gerçekleşirken geçen yıl aynı dönem %4.91 düzeyinde gerçekleşmişti.

Dönemsel net satışlar 109.21 Mlr TL düzeyinde gerçekleşti. Son çeyrekte şirketin net satış gelirleri bir önceki yılın aynı çeyreğine göre %69.55 artış göstermiş olup 57.88 Mlr TL seviyesinde gerçekleşmiştir. Net Satış gelirleri bir önceki çeyreğe göre %12.75 artış göstermiştir. Brüt kâr marjı 2023/06 döneminde %18.23 seviyesinde gerçekleşirken geçen yılın aynı döneminde %18.26 düzeyinde gerçekleşmişti.

FAVÖK marjı son çeyrekte %7.42 düzeyinde gerçekleşti. FAVÖK, bir önceki yılın aynı dönemine göre yıllık bazda %60.19 artış göstermiş olup 14.18 Mlr TL seviyesinde gerçekleşmiştir. Çeyreklik FAVÖK ise 4.29 Mlr TL düzeyinde olup bir önceki çeyreğe göre %52.65 artış göstermiştir. Favök marjı 2023/06 döneminde %6.80 seviyesinde gerçekleşirken geçen yılın aynı döneminde %8.33 düzeyinde gerçekleşmişti.

Özsermaye kârlılığı %53.77 düzeyinde gerçekleşti. Özsermaye kârlılığı, bir önceki yılın aynı dönemine göre %9.46 azalış göstermiş olup yıllık bazda %53.77 seviyesinde gerçekleşmiştir. Toplam yükümlülükler içinde özsermayenin payı ise geçen yılın aynı dönemine göre %10.28 artış göstermiş olup %31.00 düzeyinde gerçekleşmiştir.

bim-birlesik-magazalar-a-s