Trive Yatırırm – Global Yatırım Holding (GLYHO) Şirket Bilgi Notu / 18.08.2023

Trive Yatırırm – Global Yatırım Holding (GLYHO) Şirket Bilgi Notu / 18.08.2023

- Özet -

FİNANSAL DEĞERLENDİRME

Global Yat. Holding son dönem bilançosunda 312.56 Mln TL kâr açıkladı. Net kâr/zarar, 2023/06 çeyreklik bazda bir önceki yılın aynı çeyreğine göre %1,591.92 artış bir önceki çeyreğe göre %68.02 azalış göstermiştir. Şirket 2023/06 döneminde 312.56 Mln TL net kâr açıklamıştır. Net kar marjı 2023/06 döneminde %4.60 oranında artarak %7.45 seviyesinde gerçekleşirken geçen yıl aynı dönem %2.85 düzeyinde gerçekleşmişti.

Dönemsel net satışlar 4.19 Mlr TL düzeyinde gerçekleşti. Son çeyrekte şirketin net satış gelirleri bir önceki yılın aynı çeyreğine göre %19.13 artış göstermiş olup 2.14 Mlr TL seviyesinde gerçekleşmiştir. Net Satış gelirleri bir önceki çeyreğe göre %3.96 artış göstermiştir. Brüt kâr marjı 2023/06 döneminde %34.89 seviyesinde gerçekleşirken geçen yılın aynı döneminde %27.36 düzeyinde gerçekleşmişti.

FAVÖK marjı son çeyrekte %34.09 düzeyinde gerçekleşti. FAVÖK, bir önceki yılın aynı dönemine göre yıllık bazda %200.08 artış göstermiş olup 2.88 Mlr TL seviyesinde gerçekleşmiştir. Çeyreklik FAVÖK ise 728.65 Mln TL düzeyinde olup bir önceki çeyreğe göre %35.94 artış göstermiştir. Favök marjı 2023/06 döneminde %27.29 seviyesinde gerçekleşirken geçen yılın aynı döneminde %24.47 düzeyinde gerçekleşmişti.

Özsermaye kârlılığı %41.67 düzeyinde gerçekleşti. Özsermaye kârlılığı, bir önceki yılın aynı dönemine göre %19.32 artış göstermiş olup yıllık bazda %41.67 seviyesinde gerçekleşmiştir. Toplam yükümlülükler içinde özsermayenin payı ise geçen yılın aynı dönemine göre %0.02 azalış göstermiş olup %13.15 düzeyinde gerçekleşmiştir.

global-yatirim-holding-a-s