Trive Yatırırm – Otokar Otomotiv (OTKAR) Şirket Bilgi Notu / 18.07.2023

Trive Yatırırm – Otokar Otomotiv (OTKAR) Şirket Bilgi Notu / 18.07.2023

- Özet -

FİNANSAL DEĞERLENDİRME
Otokar son dönem bilançosunda 514.81 Mln TL zarar açıkladı. Şirket 2023/03 döneminde 514.81 Mln TL net zarar açıklamıştır. Net kar marjı 2023/03 döneminde %35.80 oranında azalarak %-20.30 seviyesinde gerçekleşirken geçen yıl aynı dönem %15.50 düzeyinde gerçekleşmişti.

Dönemsel net satışlar 2.54 Mlr TL düzeyinde gerçekleşti. Son çeyrekte şirketin net satış gelirleri bir önceki yılın aynı çeyreğine göre %95.99 artış göstermiş olup 2.54 Mlr TL seviyesinde gerçekleşmiştir. Net Satış gelirleri bir önceki çeyreğe göre %43.41 azalış göstermiştir. Brüt kâr marjı 2023/03 döneminde %15.10 seviyesinde gerçekleşirken geçen yılın aynı döneminde %36.07 düzeyinde gerçekleşmişti.

FAVÖK marjı son çeyrekte %-4.51 düzeyinde gerçekleşti. FAVÖK, bir önceki yılın aynı dönemine göre yıllık bazda %3.46 azalış göstermiş olup 939.84 Mln TL seviyesinde gerçekleşmiştir. Çeyreklik FAVÖK ise 2023/03 döneminde -114.37 Mln TL seviyesinde gerçekleşmiştir. Favök marjı 2023/03 döneminde %-4.51 seviyesinde gerçekleşirken geçen yılın aynı döneminde %14.63 düzeyinde gerçekleşmişti.

Özsermaye kârlılığı %38.40 düzeyinde gerçekleşti. Özsermaye kârlılığı, bir önceki yılın aynı dönemine göre %82.35 azalış göstermiş olup yıllık bazda %38.40 seviyesinde gerçekleşmiştir. Toplam yükümlülükler içinde özsermayenin payı ise geçen yılın aynı dönemine göre %10.71 azalış göstermiş olup %8.93 düzeyinde gerçekleşmiştir.

otokar-otomotiv-ve-savunma-sanayi-a-s