Trive Yatırırm – Sabancı Holding (SAHOL) Şirket Bilgi Notu / 10.08.2023

Trive Yatırırm – Sabancı Holding (SAHOL) Şirket Bilgi Notu / 10.08.2023

- Özet -

FİNANSAL DEĞERLENDİRME
Sabancı Holding son dönem bilançosunda 19.40 Mlr TL kâr açıkladı. Net kâr/zarar, 2023/06 çeyreklik bazda bir önceki yılın aynı çeyreğine göre %64.53 artış bir önceki çeyreğe göre %118.71 artış göstermiştir. Şirket 2023/06 döneminde 19.40 Mlr TL net kâr açıklamıştır. Net kar marjı 2023/06 döneminde %6.39 oranında azalarak %11.83 seviyesinde gerçekleşirken geçen yıl aynı dönem %18.22 düzeyinde gerçekleşmişti.

Dönemsel net satışlar 164.02 Mlr TL düzeyinde gerçekleşti. Son çeyrekte şirketin net satış gelirleri bir önceki yılın aynı çeyreğine göre %72.62 artış göstermiş olup 88.50 Mlr TL seviyesinde gerçekleşmiştir. Net Satış gelirleri bir önceki çeyreğe göre %17.20 artış göstermiştir. Brüt kâr marjı 2023/06 döneminde %41.06 seviyesinde gerçekleşirken geçen yılın aynı döneminde %47.26 düzeyinde gerçekleşmişti.

FAVÖK marjı son çeyrekte %30.37 düzeyinde gerçekleşti. FAVÖK, bir önceki yılın aynı dönemine göre yıllık bazda %100.45 artış göstermiş olup 94.86 Mlr TL seviyesinde gerçekleşmiştir. Çeyreklik FAVÖK ise 26.87 Mlr TL düzeyinde olup bir önceki çeyreğe göre %41.17 artış göstermiştir. Favök marjı 2023/06 döneminde %25.05 seviyesinde gerçekleşirken geçen yılın aynı döneminde %35.15 düzeyinde gerçekleşmişti.

Özsermaye kârlılığı %50.07 düzeyinde gerçekleşti. Özsermaye kârlılığı, bir önceki yılın aynı dönemine göre %5.14 artış göstermiş olup yıllık bazda %50.07 seviyesinde gerçekleşmiştir. Toplam yükümlülükler içinde özsermayenin payı ise geçen yılın aynı dönemine göre %0.53 artış göstermiş olup %7.09 düzeyinde gerçekleşmiştir.

haci-omer-sabanci-holding-a-s