Ziraat Yatırım – Akçansa Çimento (AKCNS) 1Ç23 Bilanço Analizi

Ziraat Yatırım – Akçansa Çimento (AKCNS) 1Ç23 Bilanço Analizi

- Özet -

Akçansa’nın 1Ç23’teki Ana Ortaklık Net Dönem Karı 672mn TL ile Beklentilerin Üzerinde Gerçekleşti…

Akçansa’nın 1Ç2023’deki ana ortaklık net dönem karı 672,2mn TL olarak gerçekleşmiş ve hem bizim beklentimiz olan 367mn TL hem de piyasanın beklentisi olan 460mn TL karın üzerinde gerçekleşmiştir. Satış gelirleri beklentimizden düşük gelse de maliyetlerin öngörümüzden daha iyi gerçekleşmesi tahminimizdeki sapmada ana etken olmuştur. Ayrıca yatırım faaliyetlerinden gelirler de beklentimizin üzerinde gerçekleşmiştir. Şirket’in geçen yılın ilk çeyreğindeki ana ortaklık net dönem karı ise 103,1mn TL idi.

Akçansa’nın satış gelirleri 1Ç2023’de 3.042mn TL (Beklenti: 3.035mn TL) gerçekleşerek gecen yılın ilk çeyreğine göre %145,3 oranında büyümüştür. Yurtiçi satışlar aynı dönemde, olumlu hava koşullarıyla birlikte, güçlü iç talebin katkısıyla %243 artış göstererek 2.492mn TL’ye yükselmiştir. Yurtdışı satış gelirleri ise sadece %3,9 artarak 529mn TL olarak gerçekleşmiştir. Aynı dönemde çimento satışları %126 oranında artarak 2.269mn TL’ye çıkarken, artan satış hacmi ile birlikte hazır beton satışları %274 oranında artmış ve 1.007mn TL’ye çıkmıştır. Öte yandan, Şirket’in brüt karı 1Ç2023’de 699,9mn TL olmuş ve 2022 yılının ilk çeyreğindeki 170mn TL’lik brüt karın oldukça üzerinde gerçekleşmiştir. Faaliyet giderleri 95,4mn TL gerçekleşen Şirket’in FAVÖK’ü ise 646,1mn TL gerçekleşerek (Beklenti: 566mn TL) 1Ç2023’deki 157,1mn TL FAVÖK’ün oldukça üzerinde gerçekleşmiştir. FAVÖK marjı da %21,2 olmuştur. (1Ç2022: %12,7) Diğer yandan, Şirket bu çeyrekte, faiz giderlerinin önemli etkisiyle, 52mn TL net finansman gideri yazarken, yatırım faaliyetlerden 150mn TL net gelir (maddi duran varlık satış karı) elde etmiştir.

Şirket’in net borcu çeyreksel bazda 316mn TL artarak 701mn TL’ye çıkarken, net borç / FAVÖK (yıllık) oranı 10 baz puan artarak 0,4x seviyesine yükselmiş; ancak düşük seviyede kalmaya devam etmiştir. Şirket yılın ilk çeyreğinde 22mn TL serbest nakit akışı sağlamıştır.

Olumlu faaliyet karlılığı devam etmiştir…
Yurtiçi satışların desteği sürerken, enerjide maliyet baskısının azalması yılın ilk çeyreğinde avantaj sağlamış ve marjlarda tekrar toparlama gözlenmiştir. Genel olarak olumlu faaliyet karlılığı trendi devam ederken, düşen finansman gideri, varlık satışı ve düşük vergi giderleri karlılığı desteklemiştir. Bu kapsamda da Akçansa hisseleri iyi bir performans sergilemiştir. Akçansa hisseleri son bir yılda endeksten %65,8 oranında daha iyi bir performans göstermiştir.

Şirket çarpanları son bir yıllık ortalamasının altında…
Akçansa, 28 Nisan 2023 tarihi itibarıyla 5,92x F/K ve 7,15x FD/FAVÖK ile işlem görmektedir. Bu çarpanlarla Şirket son bir yıllık ortalama 8,07x F/K ve 9,08x FD/FAVÖK oranın altında işlem görmektedir.

akcansa-cimento-san-ve-tic-a-s