Ziraat Yatırım – Arçelik (ARCLK) 1Ç23 Bilanço Analizi

Ziraat Yatırım – Arçelik (ARCLK) 1Ç23 Bilanço Analizi

- Özet -

Arçelik’in 1Ç2023 Ana Ortaklık Net Dönem Karı Piyasa Beklentisine Paralel Gerçekleşti…

2023’ün ilk çeyrek finansallarına göre, Arçelik’in ana ortaklık net dönem karı geçen yılın aynı dönemine göre %7,8 azalışla 1.074mn TL olmuştur. Bizim beklentimiz 931mn TL, piyasa beklentisi ise 1.059mn TL idi.

Şirket’in 1Ç2023 satış gelirleri bir önceki yılın aynı dönemine göre %41,6 artışla 39.891mn TL olmuştur. Fiyat artışları, TL’deki değer kaybı ve inorganik gelir katkısı satış gelirlerinde etkili olan faktörlerdir. Yurtiçinde ocak ayındaki yıllık büyümenin ardından, şubat ayındaki depremden tüketici talebi olumsuz etkilenmiştir. Yurtdışında ise özellikle Batı ve Doğu Avrupa’daki talebin baskı altında olması olumsuz etki etmiştir. 1. çeyrek satışlarının %37,7’sini oluşturan yurtiçi satışlar yıllık %79,3 oranında artış kaydederken, yurtdışı satışlar %25,7 oranında yükselmiştir. Yurtdışı satışlardaki artışın 24,6 puanı kur etkisinden kaynaklanırken, organik daralmanın 4,2 puan olumsuz etkisi olmuştur. Yurtdışı satışlardaki artışın 5,3 puanı ise şirket satın alımlarından (Indesit International JSC, Whirlpool RUS LLC, Asogem satın alımı) kaynaklanmaktadır. Brüt kar %42,9 artışla 12.416mn TL olurken, brüt kar marjı 0,3 puan yükselişle %31,1 olarak gerçekleşmiştir.

Operasyonel giderler ise %52,3 artışla 9.741mn TL olmuştur. Diğer faaliyetlerden net giderler 474mn TL’yi göstermiştir. (1Ç2022 diğer faaliyetlerden net gelirler 431mn TL idi.) Diğer faaliyetlerden gider yazılmasında temel ekten kur farkı gelirinin düşük seviyelerde gerçekleşmesi ile vade farkı giderlerinin daha yüksek olmasıdır.

Bu gelişmeler neticesinde faaliyet karı %19,1 azalışla (faaliyet giderlerindeki artışın ciro artışından daha yüksek olması ve diğer faaliyetlerden 1Ç2022’de gelirin aksine 1Ç2023’te gider yazılmasına bağlı olarak) 2.201mn TL olmuştur. 1Ç2023 FAVÖK’ü %22,3 artışla 3.673mn TL’yi (Piyasa Beklentisi: 3.681mn TL) göstermiştir. FAVÖK marjı ise 1,5 puan azalışla %9,2 olmuştur. Yatırım faaliyetlerinden net 2mn TL gelir, özkaynak yöntemiyle değerlenen yatırımlardan da net 10mn TL gider yazılmıştır.

Finansman tarafında ise net giderler 1.483mn TL olmuştur. 448mn TL’lik vergi geliri sonrasında, ana ortaklık net dönem karı geçen sene 1. çeyreğe göre %7,8 azalarak 1.074mn TL’ye gerilemiştir.

Fiyat artışları, TL’nin değer kaybı ve inorganik gelir katkısı satış gelirlerini destekledi…

Arçelik’in Beyaz Eşya gelirleri ilk çeyrekte %38,8 artışla 30.785mn TL’ye yükselmiştir. Tüketici Elektroniği ise %62,2 büyüyerek 2.956mn TL olmuştur. Diğer satış gelirlerindeki 6,1 milyar TL ile birlikte toplam satışlar 39,9 milyar TL seviyesinde gerçekleşmiştir.

Artan alacaklar nedeniyle Net İşletme Sermayesi/Satışlar oranı yükseldi…

Arçelik’in net borcu, 1Ç2023 sonunda 32,6 milyar TL’ye seviyesindedir. İşletme sermayesinin ciroya oranı 4. çeyrek sonundaki %21’den 1. çeyrek sonu itibariyle %22,7’ye yükselmiştir. Şirket’in Mart sonu itibariyle 3,4 milyar TL karşılığı döviz açığı bulunmakladır.

2023 yılı beklentileri korundu…

Şirket 2023 yılı beklentilerinde değişikliğe gitmemiştir. 2023 yılında konsolide cironun yaklaşık %45 artması beklenmektedir (2022:%+96). FAVÖK marjının %10 civarında gerçekleşmesi öngörülürken, net işletme sermayesinin ciroya oranın beklentisi %23-25’dir. (2022 FAVÖK marjı %9, NİS/Satışlar:%21) Yatırım harcamaları beklentisi ise 300mn EUR’dur. (2022:220mn EUR)

Solar paneli yatırımı & Whirlpool’un Avrupa ve MENA bölgesinde faaliyet gösteren bağlı ortaklıklarının devralınması…

Şirket, enerji ihtiyacının karşılanmasına katkı sağlamak amacı ile solar panel ürünlerini üretebilmek için Ar-Ge, tesis, makina ve teçhizat yatırımı yapmaya karar vermiştir. Bu amaç doğrultusunda, Beylikdüzü/İstanbul tesisinde solar paneli tasarım ve üretimi faaliyetlerini sürdürmek üzere bir Solar Panel İşletmesi kurulmuştur. Bu yatırım ile Şirket, güneş enerjisinin kullanımını sağlamak ve yaygınlaştırmak amacıyla farklı güç ve ebatlarda solar panellerin seri üretimini ve bu üretime dair yurt içi ve yurt dışı pazar payını oluşturmayı hedeflemektedir. Ek olarak, Şirket tarafından 17 Ocak’ta açıklanan, Whirlpool Corporation ve Arçelik’in Avrupa faaliyetleri için Arçelik kontrolü altında ortaklık kurulması ve Whirlpool’a ait B.A.E. ve Fas’ta kurulan ve Orta Doğu ve Kuzey Afrika (“MENA”) pazarında faaliyette bulunan iki iştirakin tüm hisselerinin Ardutch tarafından satın alınması projesine ilişkin süreç Whirlpool ile devam etmektedir. Bahsi geçen iki işleme ait kapanışların 2023 yılının ikinci yarısında gerçekleşmesi beklenmektedir.

Emtia fiyatlarının seyri ve beyaz eşyaya olan talep marjlar üzerinde belirleyici olacak…

Hem çeyreklik hem de yıllık bazda düşen hammadde maliyetleri şirketin marjlarını olumlu yönde etkilemiştir. 2023 yılında 2022’den daha iyi marjlar bekleyen Arçelik için emtia fiyatlarının seyri ve beyaz eşyaya olan talebin fiyat artışlarına müsaade edip etmeyeceği önemli olacaktır. Ek olarak, EURUSD paritesindeki hareket de gelirlerin EUR, giderlerin USD cinsinden olması sebebiyle yakından takip edilmelidir.

arcelik-a-s