Ziraat Yatırım – Aygaz (AYGAZ) 1Ç23 Bilanço Analizi

Ziraat Yatırım – Aygaz (AYGAZ) 1Ç23 Bilanço Analizi

- Özet -

Aygaz’ın 1Ç2023’de Ana Ortalık Net Dönem Karı 687,3mn TL ile Beklentileri Aştı..

Aygaz’ın 2023 yılının ilk çeyreğinde net dönem karı 687,3mn TL ile hem ortalama piyasa net kar beklentisi olan 483mn TL’nin, hem de bizim net dönem kar beklentimiz olan 431mn TL’nin üzerinde gerçekleşmiştir. Şirket bir önceki yılın aynı döneminde 200,9mn TL ana ortaklık net dönem karı açıklamıştı. Tahminimizdeki sapmada, Tüpraş kaynaklı olarak iştirak gelirlerinin beklentimizden yüksek gerçekleşmesi ve vergi gideri yerine vergi geliri kaydetmesi etkili olmuştur. Diğer taraftan Şirket’in FAVÖK’ü 38,2mn TL ile 53,5mn TL’lik beklentimizin altında gerçekleşmiştir.

Şirketin 1Ç2023 satış gelirleri bir önceki yılın aynı dönemine göre, satış miktarındaki %83’lük artışın etkisiyle %93,9 oranında artarak 12.434mn TL olarak gerçekleşmiştir. Brüt kar ise aynı dönemde sadece %50,6 oranında artarak 700,8mn TL’ye yükselirken, brüt kar marjı da %7,3’ten %5,6’ya gerilemiştir. 92mn TL’lik stok zararı (1Ç2022’de 26mn TL stok geliri) brüt karı olumsuz etkilemiştir. Şirket’in operasyonel giderleri aynı dönemde %110,8 oranında artarken, diğer faaliyetlerden 20,6mn TL net gelir (1Ç2022’de 110,1mn TL net gider) kaydedilmiştir. Böylece net faaliyet karı %33,3’lük düşüşle 12,8mn TL’ye gerilemiştir.

Şirket’in FAVÖK’ü de aynı dönemde 182,7mn TL’den 38,2mn TL’ye gerilemiştir. Bu düşüşte büyüme aşamasında olan kargo taşıma ve dağıtım iş kolunun 183mn TL Faiz Amortisman Vergi Öncesi Zarar açıklaması (1Ç2022’de 46mn TL zarar idi) etkili olmuştur. Diğer taraftan, özkaynak yöntemiyle değerlenen iştiraklerden 1Ç2022’deki 195,8mn TL’lik gelire karşın Eyaş (Tüpraş) kaynaklı 1Ç2023’de 633mn TL gelir kaydedilmesi karın yüksek çıkmasında ana etken olmuştur. 94,7mn TL’lik finansman gideri ve 0,3mn TL’lik vergi geliri sonrasında ana ortaklık net dönem karı 687,3mn TL olarak gerçekleşmiştir.

Aygaz’ın yılsonundaki 1.772mn TL olan net borcu, Mart ayı sonu itibariyle, işletme sermayesindeki iyileşme ve temettü gelirlerinin katkısıyla 301mn TL’ye gerilemiştir. İlk çeyrekte Eyaş’tan (Tüpraş kaynaklı) yaklaşık 1 milyar TL temettü ödemesi gelirken, Aygaz’da 220mn TL temettü ödemesi yapmıştır.

Aygaz’ın toplam satış miktarı ilk çeyrekte %82,9 oranında arttı…
Aygaz’ın toplam satış miktarı son çeyrekte 770 bin ton ile bir önceki yılın aynı dönemine göre %82,9, bir önceki çeyreğe göre de %8 oranında artış kaydetmiştir. Özellikle dökme ile toptan ve yurtdışı satışlardaki artış toplam satış miktarındaki artışta ana etmenler olmuştur. Diğer taraftan satış miktarındaki artışa karşın, özellikle nisan ayında sert bir şekilde düşen LPG fiyatlarına bağlı olarak ayrılan karşılıkların da etkisiyle ilk çeyrekte 92mn TL’lik stok zararı oluşması (1Ç2022’de 26mn TL stok karı; 4Ç2022’de 43mn TL stok zararı) de brüt karlılığı olumsuz etkilemiştir.

Aygaz 2023 otogaz satış beklentilerini güncelledi…
Aygaz otogaz pazarındaki genel talep büyümesine bağlı olarak 2023 yılı otogaz satış miktarı beklentisini 700-730bin tondan 730-760bin tona güncellemiştir. Tüplügaz satış miktarını beklentisini ise 245-255 bin ton olarak aynen korumuştur.

aygaz-a-s