Ziraat Yatırım – Bim Birleşik Mağazalar (BIMAS) 2Ç23 Bilanço Analizi

Ziraat Yatırım – Bim Birleşik Mağazalar (BIMAS) 2Ç23 Bilanço Analizi

- Özet -

Öneri : AL
Hedef Hisse Fiyatı : 340,00TL

BİM’in 2023 İkinci Çeyrek Net Dönem Karı 2,8 milyar TL ile Piyasa Beklentilerinin Üzerinde Gerçekleşti…

Şirketin 2Ç2023’deki ana ortaklık net dönem karı bir önceki yılın aynı dönemine göre %69,8 oranında artarak 2.845mn TL’ye yükselmiştir. Piyasa beklentisi 2.424mn TL, bizim beklentimiz ise 2.304mn TL idi. Tahminimizdeki sapmada diğer faaliyet gelirlerinin beklentimizden yüksek, finansman giderlerinin de beklentimizden düşük gelmesi etkili olmuştur.

İkinci çeyrek karıyla birlikte BİM’in 6 aylık ana ortaklık net dönem karı 2022’nin aynı dönemine göre %39,2 artışla 4.199mn TL’ye ulaşmıştır.

BİM’in satış gelirleri 2. çeyrekte bir önceki yılın aynı dönemine göre %69,6 oranında artarak 57.878mn TL’ye yükselirken (Piyasa beklentisi: 58.121mn TL), satışların maliyeti ise %68,6 oranında artış kaydetmiş ve buna bağlı olarak brüt kar %73,8 oranında artarak 10.694mn TL olarak gerçekleşmiştir. Brüt kar marjı da yıllık 0,5 puan artarak %18,5’e yükselmiştir.

BİM’in operasyonel giderleri ise aynı dönemde %89,2 oranında artmış ve 7.455mn TL olmuştur. Diğer faaliyetlerden, çoğunlukla Rekabet Kurulu Cezasının vergi barışı kapsamındaki geri alınan tutara istinaden, 429mn TL net gelir kaydedilmiştir. Bununla birlikte faaliyet karı %61,8 artışla 3.668mn TL olmuştur. 2. çeyrek FAVÖK rakamı %52,6 artışla 4.292mn TL olurken (Piyasa beklentisi: 4.318mn TL), FAVÖK marjı 0,8 puan azalışla %7,4’e gerilemiştir.

2. çeyrekte yatırım faaliyetlerinden 57mn TL net gelir kaydedilmiştir. Finansman öncesi faaliyet karı %54 artışla 3.725mn TL olarak gerçeklemiştir. Finansman tarafında 381mn TL’lik net gider kaydedilmiştir. 505mn TL’lik vergi gideri sonrası ana ortaklık net dönem karı %69,8 oranında artışla 2.845mn TL olarak gerçekleşmiştir. Net kar marjı ise geçen seneye göre değişmeyerek %4,9 seviyesinde gerçekleşmiştir.

BİM’in hedef hisse fiyatını, tahminlerimizdeki güncellemelere bağlı olarak 216,00TL’den 340,00TL’ye yükseltiyoruz. Daha önceki “AL” önerimizi ise koruyoruz.

bim-birlesik-magazalar-a-s