Ziraat Yatırım – Ford Otomotiv (FROTO) 1Ç23 Bilanço Analizi

Ziraat Yatırım – Ford Otomotiv (FROTO) 1Ç23 Bilanço Analizi

- Özet -

Ford Otosan’ın İlk Çeyrek Net Dönem Karı 5.353mn TL ile Piyasa Beklentisinin Bir Miktar Altında Gerçekleşti…

Ford Otosan’ın 1Ç2023 net dönem karı 5.353mn TL ile hem bizim beklentimiz olan 5.796mn TL’nin hem de piyasa beklentisi olan 5.508mn TL’nin bir miktar altında gerçekleşmiştir. Tahminimizdeki sapmada beklentimizden düşük gerçekleşen brüt kar marjı etkili olmuştur. Ford Otosan’ın 1Ç2022’deki net dönem karı 2.802mn TL idi.

Şirketin satış gelirleri 1. çeyrekte bir önceki yılın aynı dönemine göre %137,8 oranında artmış ve 66.302mn TL olmuştur. Satış gelirlerindeki artışın büyük bir kısmı yurtdışı satış gelirlerindeki %126’lık yükselişten kaynaklanmıştır (22 milyar TL’den 51 milyar TL’ye). Yurtiçi satış gelirlerindeki artış %187 olmuştur (5 milyar TL’den 16 milyar TL’ye). Yurtdışı satışlar 1Ç2023’de 2022’nin aynı çeyreğine göre adetsel bazda %71,9 artarken, yurtiçi satışlar ise %76,8 yükseliş kaydetmiştir. İlgili dönemde brüt kar %128,3 artışla 8.490mn TL’ye yükselirken, brüt kar marjı 0,5 puan azalışla %12,8 olarak gerçekleşmiştir.

Operasyonel giderler geçen senenin aynı dönemine göre %131,2 artmış ve 2.410mn TL olmuştur. 83mn TL’lik diğer faaliyet gelirleriyle birlikte faaliyet karı %97,4 artışla 6.164mn TL’ye yükselmiştir. Faaliyet kar marjı da 1,9 puan gerilemiş %9,3 olmuştur. Diğer faaliyet gelirleri hariç FAVÖK %126 artışla 6.715mn TL olurken (Piyasa Beklentisi: 6.797mn TL), FAVÖK marjı 0,5 puan azalmış ve %10,1’i göstermiştir. Finansman tarafında net 1.002mn TL gider kaydedilmiştir. 1Ç2022’deki net finansman giderleri 825mn TL idi. Şirket 1Ç2023’de 193mn TL’lik vergi geliri (son 5 çeyreğin en düşük vergi geliri) yazmıştır. Bu dönemde tek seferlik ek deprem vergisi nedeniyle artan dönem vergi gideri (1.840mn TL), ertelenmiş vergi gelirinin (2.033mn TL) net kar üzerindeki etkisini sınırlandırmıştır. Bu gelişmeler neticesinde 1Ç2023 net dönem karı 1Ç2022’ye göre %91 artış kaydetmiştir. Net kar marjı da 2,0 puanlık azalışla %8,1 olarak hesaplanmaktadır.

Şirket ayrıca 2023 yılı beklentilerini aynen korumuştur.Buna göre perakende satış adedi beklentisi 90-100bin adet, yurtdışı satış adedi tahmini ise 550-570bin adettir. Bunlara bağlı olarak, toplam üretim beklentisi 640-670bin adet aralığındadır. Ek olarak, 1.000-1.050mn EUR arasında yatırım harcaması yapılması öngörülmektedir.

Ford Otosan’ın 1Ç2023 satışları 158bin adet oldu…
2023 ilk çeyrekte Ford Otosan’ın yurtiçi satışları ise özellikle Transit Courier adetlerindeki artışlar sebebiyle %76,8 artmış ve 26.662 adet olmuştur. Şirketin yurtdışı satışları 1. çeyrekte %71,9 yükselişle 131.378 adet olmuştur. Yurtdışı satışlardaki artışta Craiova fabrikasının ürettiği Puma satışlarının dahil edilmesi etkili olmuştur. (Romanya hariç ihracat değişimi yıllık %+12,9).

AB’de van tescilleri 1Ç2023’de yıldan yıla artış kaydetti…
Avrupa Birliği’nde van tescilleri 2023 yılının ilk çeyreğinde, düşük baz etkisinin de katkısıyla, %9,5 artmıştır. Ford Otosan’ın ihracat pazarları arasında en büyük paya sahip olan İngiltere’de van satışları %17 artış kaydederken, Fransa’daki geri çekilme %3 olmuştur. Almanya’da ise ilk çeyrekte %9’luk bir artış kaydedilmiştir.

Ford Otosan toplam pazarda %10,5 pay ile 2. sırada…
1Ç2023 yılı sonuçlarına göre Ford Otosan ticari araç segmentinde %29’luk pazar payı ile lider konumdadır. Binek araç segmentindeki payı ise %2,9’dur.

ford-otomotiv-sanayi-a-s