Ziraat Yatırım – Ford Otomotiv (FROTO) 3Ç23 Bilanço Analizi

Ziraat Yatırım – Ford Otomotiv (FROTO) 3Ç23 Bilanço Analizi

- Özet -

Öneri : AL
Hedef Hisse Fiyatı : 1.295,00TL

Ford Otosan’ın Üçüncü Çeyrek Net Dönem Karı 13.014mn TL ile Piyasa Beklentisinin Üzerinde Gerçekleşti…

Ford Otosan’ın 3Ç2023 net dönem karı 13.014mn TL ile hem bizim beklentimiz olan 10.137mn TL’nin hem de piyasa beklentisi olan 9.264mn TL’nin üzerinde gerçekleşmiştir. Tahminimizdeki sapmada beklentimizden yüksek gerçekleşen brüt kar marjı ile vergi gideri beklentimize karşın vergi geliri kaydedilmesi etkili olmuştur. Ford Otosan’ın 3Ç2022’deki net dönem karı 3.816mn TL idi.

Şirketin satış gelirleri 3. çeyrekte bir önceki yılın aynı dönemine göre %71,8 oranında artmış ve 86.106mn TL olmuştur. Yurtiçi satış gelirleri yıllık %149 artışla 24.887mn TL’ye yükselmiştir (toplam ciro artışına katkı 29,7 puan). Yurt dışı satış gelirleri ise yıldan yıla %52 artarak 61.219mn TL seviyesinde gerçekleşmiştir (toplam ciro artışına katkı 42 puan). İlgili dönemde brüt kar %158,4 artışla 14.697mn TL’ye yükselirken, brüt kar marjı 5,7 puan artışla %17,1 (son 7 çeyreğin en yüksek marjı) olarak gerçekleşmiştir.

Operasyonel giderler geçen senenin aynı dönemine göre %182,1 artmış ve 4.233mn TL olmuştur. 1.232mn TL’lik diğer faaliyet gelirleriyle birlikte faaliyet karı %175,4 artışla 11.696mn TL’ye yükselmiştir. Faaliyet kar marjı da 5,1 puan artmış %13,6 olmuştur. Diğer faaliyet gelirleri hariç FAVÖK %131,9 artışla 11.253mn TL olurken, FAVÖK marjı 3,4 puan artmış ve %13,1’i göstermiştir.

Finansman tarafında net 573mn TL gider kaydedilmiştir. 3Ç2022’deki net finansman giderleri 635mn TL idi. Şirket 3Ç2023’de 1.955mn TL’lik vergi geliri yazmıştır Bu gelişmeler neticesinde 3Ç2023 net dönem karı 3Ç2022’ye göre %241 artış kaydetmiştir. Net kar marjı da 7,5 puanlık yükselişle %15,1 olarak hesaplanmaktadır.

3. çeyrek kar rakamıyla birlikte Şirket’in 9A2023 net dönem karı 25.094mn TL ile 9A2022’ye göre %143,1 artmıştır.

Ford Otosan’ın hedef hisse fiyatını, tahminlerimizdeki güncellemelere bağlı olarak, 1.280,00TL’den 1.295,00TL’ye yükseltiyoruz. Daha önceki “AL” önerimizi ise koruyoruz.

ford-otomotiv-sanayi-a-s