Ziraat Yatırım – Garanti BBVA (GARAN) 1Ç23 Bilanço Analizi

Ziraat Yatırım – Garanti BBVA (GARAN) 1Ç23 Bilanço Analizi

- Özet -

Garanti BBVA’nın 1Ç2023’deki Net Dönem Karı 15,7 milyar TL ile Beklentilerin Üzerinde Gerçekleşti…

Garanti BBVA’nın 2023 yılının ilk çeyreğindeki net dönem karı çeyreksel bazda %20,9 oranında azalarak 15.735mn TL’ye gerilemiş; ancak hem bizim beklentimiz olan 11.232mn TL hem de piyasa beklentisi olan 13.142mn TL’nin üzerinde gerçekleşmiştir. Tahminimizdeki sapmada ticari kar ile net faiz gelirlerinin beklentimizin üzerinde gelmesi etkili olmuştur. Banka’nın yıllık olarak karı ise %91,7 oranında artış göstermiştir.

Garanti BBVA’nın ilk çeyrekteki net faiz gelirleri, geçen yılın son çeyreğine göre %43,2 oranında gerileyerek 16,4milyar TL olmuştur. Bu düşüşte %35,1 oranında artarak 14,6 milyar TL’ye çıkan mevduat giderleri ile %53,8 oranında düşerek 8,1 milyar TL’ye gerileyen menkul kıymet gelirleri (TÜFE endeksli tahvillerden elde edilen gelir 15,3 milyar TL’den 5,6milyar TL’ye gerilemiştir.) önemli etken olmuştur. Net ücret ve komisyon gelirleri ise %9,4 oranında artarak 6,1 milyar TL’ye çıkan Banka’nın ticari karı %140 oranında yükselmiş ve 4,2 milyar TL olmuştur. Swap fonlama gideri 1,5milyar TL’den 0,6milyar TL’ye düşerken, alım satım gelirlerindeki olumlu görüntüsünün katkısı sürmüştür. Öte yandan, karşılık giderleri %50,2 oranında yükselerek 9,7 milyar TL’ye ulaşırken, 650mn TL’lik deprem bağışıyla birlikte operasyonel giderler %36,1 oranında artarak 10,4milyar TL olarak gerçekleşmiştir. Son olarak, artan iştirak gelirleri ve düşen vergi giderleri karın daha düşük gelmesini engellemiştir.

Banka’nın net faiz marjı, düşen enflasyona endeksli tahvil gelirleri ile artan mevduat maliyetleri ve TL ticari kredilerdeki fiyat tavanı kaynaklı olarak 522 baz puan düşerek %5,64’e gerilemiştir. Ortalama özkaynak ve aktif karlılık oranı ise sırasıyla %38,6 ile %5,1 olarak gerçekleşmiştir. Önceki çeyrekte bu oranlar sırasıyla %56,1 ve %7,1 olmuştur. Öte yandan, Banka’nın sermaye yeterlilik oranı çeyreksel bazda yaklaşık 110baz puanlık düşüşle %17,8’e (BDDK’nın geçici düzenlemeleri hariç) gerilemiştir. Net karın 150 baz puan katkısı olsa da, piyasa ve kredi riskinin 136 baz puan, operasyonel riskin 105 baz puan ve temettünün 84 baz puan sermayeye yeterlilik oranına negatif etkisi olmuştur.

Kredi Mevduat oranı %81,1…
Çeyreksel bazda Garanti BBVA’nın TL kredileri %10,2 oranında büyüyerek 1Ç2023’de 544,8 milyar TL’ye çıkarken, tüketici kredileri %16,1 oranında artış kaydetmiştir. TL işletme kredileri yatay kalırken, kredi kartları %28,4 oranında artış kaydetmiştir. Garanti Bankası’nın TL kredilerdeki pazar payı hafif düşmüştür. Öte yandan, toplam TL menkul kıymetler içerisindeki TÜFE endeksli tahvillerin payı %54 olmuştur. Önceki çeyrekte bu oran %65 idi. Mevduatlar tarafında ise TL mevduatlar %32,3 oranında büyümüştür. Son olarak, Banka’nın kredi mevduat oranı 360baz puan düşerek %81,1 olarak gerçekleşmiştir.

Takipteki kredi oranı %2,42…
Garanti’nin takipteki krediler rasyosu, aktiften sorunlu kredi silinmesi (725,6mn TL) ve kredilerdeki büyümenin de desteğiyle 21 baz puan düşerek %2,42’ye gerilemiştir. Öte yandan, Banka’nın takipteki krediler karşılık oranı 180 baz puan azalarak %70,4 olarak gerçekleşmiştir. Banka’nın ikinci grup kredilerin oranı depremin etkisiyle 40 baz puan artarak %15,5’e çıkmıştır. Son olarak, kur etkisi hariç net toplam kredi risk maliyeti 50 baz puan düşerek %1,0 olmuştur.

turkiye-garanti-bankasi-a-s