Ziraat Yatırım – İş Gayrimenkul (ISGYO) 2Ç23 Bilanço Analizi

Ziraat Yatırım – İş Gayrimenkul (ISGYO) 2Ç23 Bilanço Analizi

- Özet -

Öneri : AL
Hedef Hisse Fiyatı : 23,80TL

Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Değerleme Geliri ile İş GYO İkinci Çeyrekte Yüksek Kar Açıkladı…

İş GYO 2Ç2023’te 4.789mn TL net dönem karı yazmıştır. Bizim kar beklentimiz 3.837mn TL iken, piyasanın ortalama kar beklentisi 4.385mn TL idi. Şirket geçen yılın ikinci çeyreğinde ise 67,1mn TL net kar açıklamıştı. Yatırım amaçlı gayrimenkul değerleme geliri olarak 4,5 milyar TL yazılmıştır. Bizim bu kalemdeki gelir beklentimiz 3,8 milyar TL idi.

İkinci çeyrek karı sonrasında İş GYO’nun 1Y2023’teki net dönem karı 4.803mn TL’ye çıkmıştır. Geçen yılın aynı döneminde 133,2mn TL kar yazılmıştı.

İş GYO’nun satış gelirleri 2Ç2023’te 176,1mn TL gerçekleşerek (Beklenti: 180mn TL) yıllık %2,5 oranında artış kaydetmiştir. Bu gelirlerin 153,9mn TL’si kira gelirleri (üst hakkı gelirleri dahil), 16,3mn TL’si konut satışlarından oluşmuştur. Kira gelirleri yıllık %73,2 oranında artmıştır. Geçen yılın ikinci çeyreğindeki konut gelirleri ise 78,7mn TL idi. Faaliyet giderleri yıllık %67,9 oranında artarak bu yılın ikinci çeyreğinde 34,3mn TL’ye çıkan Şirket’in FAVÖK’ü ise 107,9mn TL ile (Beklenti: 116mn TL) yıllık yatay kalmıştır. FAVÖK marjı da %61,3 (2Ç2022: %63) olmuştur. Öte yandan, Şirket yılın ikinci çeyreğinde 110,4mn TL (102,2mn TL’si kredi faiz gideri) net finansman gideri kaydetmiştir.

Çeyreksel bazda net borçta hafif artış olmuş ve net borç 3.332mn TL’ye çıkmıştır. Net borç /FAVÖK (yıllıklandırımış) oranı ise 0,2 puan artarak 7,9x seviyesine yükselmiştir.

İş GYO, 25 Ağustos 2023 tarihi itibarıyla, Net Aktif (Varlık) Değeri’ne (NAD) göre %9 oranında iskontolu işlem görmektedir. İş GYO’nun son üç ve beş yıllık tarihsel NAD iskonto ortalaması sırasıyla %14 ve %38 oranındadır.

Parçaların toplamı yöntemine göre hesapladığımız İş GYO’nun hedef hisse fiyatını, tahminlerimizdeki güncellemelere bağlı olarak 14,96TL’den 23,80TL’ye yükseltiyoruz. Daha önceki “AL” önerimizi de koruyoruz.

is-gayrimenkul-yatirim-ortakligi-a-s