Ziraat Yatırım – Kordsa (KORDS) 2Ç23 Bilanço Analizi

Ziraat Yatırım – Kordsa (KORDS) 2Ç23 Bilanço Analizi

- Özet -

Öneri EKLE
Hedef Hisse Fiyatı : 103,30TL

Kordsa 2Ç2023’te 83mn TL Ana Ortaklık Net Dönem Zararı Kaydetti

Kordsa 2Ç2023’te 83,1mn TL ana ortaklık net dönem zararı yazmıştır. Bizim beklentimiz 65mn TL kar iken, piyasanın ortalama kar beklentisi 38mn TL idi. Tahminimizdeki sapmada satış gelirlerinin beklentimizin altında gerçekleşmesi etkili olmuştur. Kordsa 2Ç2022’de ise 363,3mn TL ana ortaklık karı yazmıştı.

İkinci çeyrek zararı sonrasında Şirket’in 1Y2023 dönemindeki ana ortaklık net dönem zararı 49,4mn TL olmuştur. Geçen yılın ilk yarısında 780,6mn TL ana ortaklık net dönem karı yazılmıştı.

Lastik güçlendirme tarafında talep daralması ve Asya tarafında artan rekabet şirketin cirosunun zayıf bir görüntü sergilemesine neden olmuştur. Satış gelirleri önceki çeyrekteki 276mn USD’den bu çeyrekte 255mn USD’ye gerilemiştir. Kur artışına karşın satış gelirleri 5.012mn TL ile bir önceki çeyrekteki gelirin altında gerçekleşmiştir. Yine Dolar bazında yıllık %17,5 azalış gözlenirken, TL bazındaki büyüme sadece %8,1 olmuştur. Endüstriyel iplik ve kord bezi gelirleri 3,9 milyar TL gerçekleşerek yıllık hafif düşüş kaydederken, ileri kompozit gelirleri yıllık %120 oranında artarak 1 milyar TL’ye (Toplam 52mn USD; 2022 yılında alınan Microtex’in katkısı 11mn USD, İnşaat güçlendirmenin katkısı 3,3mn USD) yükselmiştir. Öte yandan, maliyetler %13,3 oranında artış göstermiş ve 4.288mn TL olmuştur. Brüt kar ise %15,1 oranında daralarak 724mn TL’ye inmiştir. Faaliyet giderleri %24,3 oranında artarak 541,5mn TL’ye çıkarken, FAVÖK yıllık %32,7 oranında azalarak 378,5mn TL’ye (Beklenti: 366mn TL) gerilmiştir. Düşük talep, artan rekabet, işçilik giderleri ve kur – enflasyon dengesizliği ile birlikte FAVÖK marjı ise %7,6 ile oldukça düşük seviyede gerçekleşmiştir. Geçen yılın ikinci çeyreğinde FAVÖK marjı %12,1 idi. Finansman tarafında 140,8mn TL net gider kaydedilirken, 121mn TL’lik vergi gideri sonrasında Kordsa yılın ikinci çeyreğinde 83,1mn ana ortaklık net dönem zararı yazmıştır.

Şirket’in net borcu çeyreksel bazda %35 oranında artarak 10,8milyar TL’ye yükselirken, net borç/FAVÖK oranı 2,3 puan yükselerek 6,7x seviyesine çıkmıştır. Öte yandan, Kordsa yılın ikinci çeyreğinde 225mn TL’lik nakit akışı sağlamıştır.

Yılın ilk yarısı zayıf geçti…
Navlun maliyetindeki düşüş, Asya – Pasifik üreticilerinden gelen rekabet baskısı, kompozit segmentinin artan katkısına karşın halen bu kalemden elde edilen gelirin istenilen düzeyde olmaması ve kur – enflasyon dengesizliği Kordsa’nın marjlarında önemli bir baskıya neden olmuştur. Enerji fiyatlarındaki düşüşün maliyetlere tam yansımaması nedeniyle FAVÖK marjı %7,9 ile düşük seviyede gerçekleşmiştir. Geçen yılın aynı döneminde %15,3 FAVÖK marjı yakalanmıştı. Döviz kurlarındaki artışa rağmen FAVÖK 809,8mn TL ile yıllık %40 daralmıştır. Zayıf operasyonel performans, finansman tarafında artan maliyetler ve kur etkisiyle kaydedilen ertelenmiş vergi giderleri ile birlikte Kordsa 1Y2023’te 49mn TL zarar yazmıştır. Geçen yılın aynı döneminde 781mn TL’lik kar yazılmıştı.

kordsa-teknik-tekstil-a-s