Ziraat Yatırım – Sabancı Holding (SAHOL) 2Ç23 Bilanço Analizi

Ziraat Yatırım – Sabancı Holding (SAHOL) 2Ç23 Bilanço Analizi

- Özet -

Öneri : AL
Hedef Hisse Fiyatı : 80,15TL

Sabancı Holding’in 2Ç2023 Ana Ortaklık Net Dönem Karı 13,3 Milyar TL ile Beklentilerin Üzerinde Gerçekleşti…

Sabancı Holding’in 2023 yılı 2. çeyrek ana ortaklık net dönem karı bir önceki yılın aynı dönemine göre %64,5 oranında artarak 13.313mn TL’ye yükselmiş ve hem bizim beklentimiz olan 11.755mn TL’nin hem de piyasa beklentisi olan 10.646mn TL’nin üzerinde gerçekleşmiştir. Beklentilerden yüksek kar rakamında Akbank, Enerjisa Enerji ve Çimsa’nın beklentilerden daha yüksek kar açıklaması etkili olmuştur. Diğer taraftan Kordsa kar beklentilerinin tersine zarar açıklamıştır.

Sabancı Holding’in banka-dışı grup şirketlerinin satış gelirlerinin toplamından oluşan kombine gelirleri 2Ç2023’de bir önceki yılın aynı dönemine göre %29,6 oranında artarken, FAVÖK’ü de aynı dönemde %68,8 oranında artarak 13.210mn TL olarak gerçekleşmiştir. Enerji, Yapı Malzemeleri ve Finansal Hizmetler gruplarının FAVÖK’leri sırasıyla %68,1, %98,6 ve %282,3 oranlarında artmıştır. Böylece Enerji, Yapı Malzemeleri ve Finansal Hizmetler gruplarının kombine karları sırasıyla %133,7, %171,9 ve %329,7 oranlarında artarak kar artışına olumlu katkı sağlamışlardır. Diğer taraftan Sanayi grubunun kombine karı ise %15,9 oranında azalmıştır.

Bankacılık kategorisinde yer alan Akbank’ın, Sabancı Holding’in konsolide karına katkısı 2Ç2022’deki 5.343mn TL’den 2Ç2023’de 8.282mn TL’ye yükselmiştir.

Holding’in solo net nakit pozisyonu 2022 yılı Aralık ayı sonundaki 3,1 milyar TL’den Haziran 2023 sonunda 4,5 milyar TL’ye yükselmiştir. 2022 yılı sonunda 0,4x olan Net borç/FAVÖK (bankacılık dışı) oranı da Haziran ayı sonunda 0,5x ile düşük kalmaya devam etmiştir. Holding’in 2022 yılı sonundaki %31,1 seviyesindeki Bankacılık dışı özsermaye karlılığı ise 2Ç2023 sonunda %27,2 olarak (1Ç2023:%23,3) gerçekleşmiştir.

Sabancı Holding’in hedef hisse fiyatını, grup şirketlerinden Akbank, Akçansa ve Çimsa ile ilgili hedef değerlerimizdeki değişiklikler ve tahminlerimizdeki güncellememize bağlı olarak 60,30TL’den 80,15TL’ye yükseltiyor ve daha önceki “AL” önerimizi ise koruyoruz.

haci-omer-sabanci-holding-a-s