Ziraat Yatırım – Tav Havalimanları (TAVHL) 1Ç23 Bilanço Analizi

Ziraat Yatırım – Tav Havalimanları (TAVHL) 1Ç23 Bilanço Analizi

- Özet -

TAV’ın 1Ç2023’de Ana Ortaklık Net Dönem Zararı 919mn TL ile Beklentilerin Üzerinde Gerçekleşti…

TAV Havalimanları 2023 yılının ilk çeyreğinde 919mn TL (45,3mn EUR) ana ortaklık net dönem zararı açıklamıştır. Bir önceki yılın aynı döneminde 336mn TL (21,5mn EUR) ana ortaklık net dönem zararı kaydedilmişti. Piyasa ortalama 610mn TL zarar bekliyorken, bizim beklentimiz 710mn TL net dönem zararı şeklindeydi. Tahminimizdeki sapmada vergi giderlerinin ve iştiraklerden giderlerin beklentimizden yüksek gerçekleşmesi etkili olmuştur.

TAV’ın 2023 yılının ilk çeyreğinde toplam hizmet verilen yolcu sayısı, bir önceki yılın aynı çeyreğine göre %41,9 oranında, 2019 yılının aynı dönemine göre ise %3,2 oranında artarak 14,2 milyona ulaşmıştır. TAV bir önceki çeyrekte (4Ç2022) ise 18,3 milyon yolcuya hizmet vermişti. Bu duruma bağlı olarak TAV’ın satış gelirleri bir önceki yılın aynı dönemine göre %116,9 oranında artarak 1Ç2023’de 5.060mn TL’ye yükselmiştir. Diğer taraftan satışların maliyetleri görece daha yüksek oranında artarak 3.528mn TL olarak gerçekleşmiştir. Buna bağlı olarak brüt kar %80,9 oranında artarak 1.532mn TL’ye yükselmiştir. Operasyonel giderler aynı dönemde %79,1 oranında artarken, 73mn TL’lik diğer faaliyetlerden net gelir ile birlikte net faaliyet karı 508mn TL (1Ç2022’de 231mn TL idi) olarak gerçekleşmiştir.

Şirket’in FAVÖK’ü aynı dönemde %72,9 oranında artarak 880,9mn TL’ye (43,7mn EUR) yükselirken (ortalama beklenti 854mn TL idi), FAVÖK marjı ise %17,4 olarak gerçekleşmiştir. Özkaynak yöntemiyle değerlenen yatırımlardan 1Ç2023’de 259mn TL net gider (1Ç2022’de 88mn TL net gider) kaydedilmiştir. Net finansman gideri aynı dönemde 423mn TL’den 972mn TL’ye yükselirken, 265mn TL’lik vergi gideri sonrasında ana ortaklık net dönem zararı 919mn TL (45,3mn EUR) olarak gerçekleşmiştir.

Düşük sezonda bir defaya mahsus deprem vergisi, daha yüksek finansman gideri ve amortisman giderlerinin olumsuz etkisi gözlenmiştir. Bir sefere mahsus deprem vergisinin toplam 16mn EUR negatif etkisi olmuştur.

Holding’in net borcu 2022 yılı sonundaki 1.604mn EUR’dan Mart sonu itibariyle 1.735mn EUR’ya yükselmiştir.

TAV Havalimanları’nın toplam hizmet verilen yolcu sayısı ilk çeyrekte 14,2 milyon ile salgın öncesi dönem olan 2019 yılının ilk çeyreğinin de %3,2 oranında üzerine çıkmıştır. Özellikle Almatı Havalimanı hizmet verilen yolcu sayısı 1,9 milyon ile oldukça yüksek seviyede gerçekleşirken, ilk çeyrek elde edilen FAVÖK’ün yarısı Almatı Havalimanı’ndan sağlanmıştır.

TAV, Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) tarafından düzenlenen Ankara Esenboğa Havalimanının kapasite artırımına yönelik ilave yatırımların yapımı ile iç/dış hatlar, genel havacılık, CIP terminalleri ve mütemmimlerinin işletme haklarının kiralanmak suretiyle verilmesi ihalesini en iyi teklifi vererek kazanmış ve Ankara Esenboğa Havalimanını’na ihale konusu yatırımların yapılması ve havalimanının 2025 yılından itibaren 2050 yılına kadar (25 yıl süreyle) işletilmesi amacıyla DHMİ ile imtiyaz kira sözleşmesi 1 Şubat 2023 tarihinde imzalamıştı. Böylece TAV’ın Mayıs 2025’te bitecek olan Ankara Esenboğa havalimanı sözleşmesi de Mayıs 2050’ye kadar uzamıştır.

Şirket 2023 yılı beklentileri aynen korudu…

TAV, ilk çeyrek sonuçları ardından 2023 yılı beklentilerini aynen korumuştur. Buna göre TAV, 2023 yılında hizmet verilen yolcu sayısını 81-91 milyon olarak belirlerken, 1.230-1.290mn EUR ciro beklemektedir. Şirket 2023 yılı için 330-380mn EUR FAVÖK öngörürken, Net Borç/FAVÖK oranı beklentisini de 5-6 seviyesindedir. Ayrıca şirket 220-260mn EUR yatırım harcaması planlamıştır.

Jeoplitik riskler yüksek kalmaya devam ediyor…

Devam eden Ukrayna-Rusya savaşıyla birlikte jeopolitik riskler hisse fiyatları için risk unsurları olarak yakından takip edilmelidir.

tav-havalimanlari-holding-a-s