Ziraat Yatırım – Tekfen Holding (TKFEN) 1Ç23 Bilanço Analizi

Ziraat Yatırım – Tekfen Holding (TKFEN) 1Ç23 Bilanço Analizi

- Özet -

Tekfen Holding Beklentilerin Aksine 1Ç2023’te 359,5mn TL Ana Ortaklık Net Dönem Zararı Kaydetti…

Tekfen 1Ç2023’de beklentilerin aksine 359,5mn TL ana ortaklık net dönem zararı kaydetmiştir. Bizim beklentimiz olan 746mn TL ana ortaklık net dönem karı iken, ortalama piyasa beklentisi de 421mn TL ana ortaklık net dönem karı yönündeydi. Tahminimizdeki sapmada hem taahhüt tarafının hem de kimya sanayi grubunun net dönem zararı kaydetmesi etkili olmuştur. İlk çeyrekte Taahhüt tarafında 18mn TL, kimya sanayi grubunda da de 456mn TL net dönem zararı kaydedilmiştir. Kimya sanayi grubunda gübre ihracatının yasak olmasının etkisiyle iç piyasada oluşan yoğun rekabeti, talep azlığı ve fiyatlardaki geri çekilme karlılığı olumsuz etkilemiştir. Ayrıca konsolide bazda deprem kaynaklı ek 299mn TL vergi gideri oluşmuştur. Holding bir önceki yılın aynı döneminde 105,4mn TL ana ortaklık net dönem karı kaydetmişti.

Tekfen’in konsolide satış gelirleri ilk çeyrekte bir önceki yılın aynı dönemine göre %74,7 oranında artarak 9.254mn TL’ye yükselirken, satışların maliyeti ise %69,5 oranda artış kaydetmiştir. Buna bağlı olarak brüt kar %161,6 oranında artarak 786,7mn TL’ye ulaşmıştır. Şirket’in operasyonel giderleri aynı dönemde %115,6 oranında artarken, diğer faaliyetlerden de 253,2mn TL net gider (1Ç2022’de 183,3mn TL net gider) kaydedilmiştir. Böylece 138,3mn TL net faaliyet zararı (1Ç2022’de 177,8mn TL faaliyet zararı) oluşmuştur.

Şirket’in FAVÖK’ü ise aynı dönemde %96,5 oranında artarak 249mn TL’ye ulaşmıştır. Tekfen’in yatırım faaliyetlerinden net gelirleri 1Ç2023’de 117,9mn TL olurken, finansman tarafında da 13,8mn TL net gider kaydedilmiştir. 339mn TL’lik vergi gideriyle birlikt ana ortaklık net dönem zararı 359,5mn TL olarak gerçekleşmiştir.

Tekfen holding ilk çeyrek sonuçları ardından Kimya sanayi grubu satış miktarı beklentisini 2 milyon tondan 2,1 milyon tona yükseltirken, taahhüt tarafındaki 1,1 -1,2 milyar dolarlık yılsonu bakiye sipariş beklentisini ile hizmet grubundaki 4,7 milyon ton katı/sıvı kargo elleçleme miktarı beklentisini aynen korumuştur.

Taahhüt grubu ilk çeyrekte düşük de olsa zarar açıkladı…
Taahhüt grubunda, satış gelirleri ilk çeyrekte bir önceki yılın aynı çeyreğine göre %47 oranında artarak 2.883mn TL’ye yükselmiştir. Ayrıca ilk çeyrekte projelerle ilgili ek karşılık ayrılmamasına bağlı olarak 131mn TL FAVÖK elde edilmiştir. (Suudi Arabistan’daki Haradh Projesinde sürenin uzaması kaynaklı 1Ç2022’de 60mn dolarlık ek giderlere bağlı olarak 464mn TL Faiz Amortisman Vergi Öncesi Zararı oluşmuş ve grup 1Ç2022 642mn TL net dönem zararı ile kapamıştı). Diğer taraftan grup yine de ilk çeyreği finansman giderlerindeki artış kaynaklı olarak 18mn TL’lik net dönem zararıyla kapamıştır.

Bekleyen İş Portföyü Mart sonunda 1.187mn dolar…
Grup’un bakiye sipariş miktarı Mart ayı sonunda 1.187mn dolar ile 2022 yılı sonundaki 1.158mn dolar seviyesine yakın gerçekleşmiştir. Rusya’nın bakiye siparişlerdeki payı Mart sonu itibariyle 750bin dolarla oldukça düşük seviyededir. Ukrayna’da ise devam eden herhangi bir projesi bulunmamaktadır. Grup 2023 yılını da yaklaşık bu seviyelerde bakiye sipariş miktarıyla kapamayı hedeflemektedir.

Kimya Sanayi ilk çeyrekte yüksek zarar açıkladı…
Kimya Sanayi grubunda, gübre satış miktarı 1Ç2023’te düşük baz ve yurtiçindeki yüksek rekabetin etkisiyle %54,2 oranında artarken, dolar bazlı bir önceki yılın aynı dönemine göre yurtiçi satış fiyatları %6 oranında gerilemiştir. Diğer taraftan TL bazlı ortalama satış fiyatları ise %24 oranında artış kaydederken, tüm bunların etkisiyle grubun satış gelirleri %93 oranında artarak 5.873mn TL’ye ulaşmıştır. Diğer taraftan, gübre ihracatın yasaklanması, yurtiçi yaşanan yoğun rekabet ve fiyatlardaki gerilemeye bağlı olarak Grub’un FAVÖK’ü %89 oranında azalarak 59mn TL’ye gerilemiştir. Tüm bunlara ilaveten bu çeyrekte finansman gideri oluşması ve deprem nedeniyle 238mn TL’lik ek vergi oluşmasının etkisiyle grup 456mn TL net dönem zararı açıklamıştır.

Kimya Grubu marjlarında baskının hafiflemesi bekleniyor…
Kimya grubunda önümüzdeki çeyreklerde hem talepteki toparlanma hem de ihracata sınırlı da olsa izin verilmesinin etkisiyle marjlar üzerinde baskının hafiflemesi beklenmektedir.

Kimya Grubu 2023 yılı satış beklentileri yukarı yönlü revize edildi…
Kimya grubu 2023 yılı beklentilerinde güncelleme yapılmıştır. Buna göre satış miktarı beklentisi 2 milyon tondan 2,1 milyon tona çekilirken, kapasite kullanım oranı da %78’den %83’e yükseltilmiştir.

tekfen-holding-a-s