Ziraat Yatırım – Tekfen Holding (TKFEN) 2Ç23 Bilanço Analizi

Ziraat Yatırım – Tekfen Holding (TKFEN) 2Ç23 Bilanço Analizi

- Özet -

Öneri : EKLE
Hedef Hisse Fiyatı : 50,60TL

Tekfen Holding’in 2Ç2023’te Ana Ortaklık Net Dönem Karı 496,3mn TL ile Beklentilerin Altında Kaldı..

Tekfen Holding’in 2Ç2023’de ana ortaklık net dönem karı 496,3mn TL beklentilerin altında açıklanmıştır. Bizim beklentimiz olan 545mn TL ana ortaklık net dönem karı iken, ortalama piyasa beklentisi de 543,9mn TL ana ortaklık net dönem karı yönündeydi. Tahminimizdeki sapmada hem taahhüt tarafının hem de Tarımsal sanayi grubunun net dönem zararı kaydetmesi etkili olmuştur. İkinci çeyrekte Taahhüt tarafında 59mn TL, tarımsal sanayi grubunda da 201mn TL net dönem zararı kaydedilmiştir. Tarımsal sanayi grubunda iç pazarda sert fiyat rekabeti sonrasında gübre fiyatlarında gerileme yaşanmıştır. Bununla birlikte şirket yatırım tarafında beklentilerin üzerinde (yüksek kur artışı kaynaklı) 693,5mn TL düzeyinde net dönem karı kaydetmiştir. Holding bir önceki yılın aynı döneminde 972,2mn TL ana ortaklık net dönem karı kaydetmişti.

İkinci çeyrek kar rakamıyla birlikte Holding’in Ocak-Haziran dönemi ana ortaklık net dönem karı (ilk çeyrekte zarar kaydedilmişti) 136,8mn TL olarak gerçekleşmiştir. Geçtiğimiz yılın aynı döneminde 1.077,6mn TL net dönem karı kaydedilmişti.

Tekfen’in konsolide satış gelirleri ikinci çeyrekte bir önceki yılın aynı dönemine göre %14,4 oranında artarak 8.811mn TL’ye yükselirken, satışların maliyeti ise %19,8 oranda artış kaydetmiştir. Buna bağlı olarak brüt kar %8,6 oranında azalarak 1.319mn TL’ye gerilemiştir. 2Ç2023’te operasyonel giderler %53,9 oranında artmış ve 672,5mn TL olmuştur. Diğer faaliyetlerden ise 959mn TL net gider (2Ç2022’de 224mn TL net gider) kaydedilmiştir. Böylece 360,8mn TL net faaliyet zararı (2Ç2022’de 765mn TL faaliyet karı) oluşmuştur. Şirket’in FAVÖK’ü ise aynı dönemde %29 oranında azalarak 808mn TL’ye ulaşmıştır. Tekfen’in yatırım faaliyetlerinden net gelirleri 2Ç2023’de 693,5mn TL olurken, 124mn TL’lik vergi geliriyle birlikte ana ortaklık net dönem karı 496,3mn TL olarak gerçekleşmiştir.

Şirket yılsonu beklentilerini de paylaşmıştır. Buna göre 2023 yılında hasılatın 36.380mn TL olması, FAVÖK’ün 3.024mn TL’ye ulaşması ve net karın da 1.441mn TL (taahhüt tarafında 480mn TL zarar, tarımsal sanayi tarafında 1.367mn TL kar, yatırım tarafında 554mn TL kar) olarak gerçekleşmesi beklenmektedir.

Taahhüt grubu ikinci çeyrekte düşük de olsa zarar açıkladı…
Taahhüt grubunda, satış gelirleri ikinci çeyrekte bir önceki yılın aynı çeyreğine göre %26 oranında artarak 3.755mn TL’ye yükselmiştir. Ayrıca ikinci çeyrekte 200mn TL FAVÖK elde edilmiştir. Diğer taraftan grup yine de ikinci çeyreği kurlardaki yüksek artış, finansman giderleri ve iştirak zararları kaynaklı olarak 59mn TL’lik net dönem zararıyla kapamıştır.

Bekleyen İş Portföyü Haziran sonunda 1.225mn dolar…
Grup’un bakiye sipariş miktarı Haziran ayı sonunda 1.225mn dolar ile 2023 ilk çeyrek sonundaki 1.187mn dolar seviyesinin biraz üzerinde gerçekleşmiştir. Grup 2023 yılını da yaklaşık bu seviyelerde bakiye sipariş miktarıyla kapamayı hedeflemektedir. Dönem içinde tahkim kararı sonrası kesinlik kazanan Libya alacağı dönem karlılığına yaklaşık olarak 19mn USD katkı sağlamıştır.

Tarımsal Sanayi ikinci çeyrekte 201mn TL zarar açıkladı…
Tarımsal Sanayi grubunda, gübre satış miktarı 2Ç2023’te yağışların mevsim normallerinde seyretmesiyle canlı kalan talebin etkisiyle %26,2 oranında artmıştır. Nisan ayı sonrasında gelen ihracat yasağına yönelik güncelleme neticesinde 2023 yılının ilk yarısında 43 bin tonluk ihracat yapılmıştır. Yılın 2. çeyreğinde toplam yurt içi klasik gübre satışları geçen yılın aynı dönemi ile benzerlik göstererek %1 artış göstermiştir. Klasik yurt içi gübre satış fiyatları 2023 yılının ikinci çeyreğinde bir önceki yılın aynı dönemine göre ise USD bazında %23, TL bazında %4 azalış göstermiştir. 2023 2. çeyrek üretim tonajı geçtiğimiz yılın aynı dönemine kıyasla %13 artış yaşamıştır. Üretim tonajındaki artışa paralel olarak kapasite kullanım oranı 11 puan artarak %74 olarak gerçekleşmiştir. Diğer taraftan kurlardaki yüksek artış (esas faaliyetlerden yaklaşık 900mn TL net gider) ve finansman giderleri kaynaklı olarak grup 201mn TL net dönem zararı açıklamıştır.

Tarımsal Sanayi Grubu 2023 yılı satış beklentileri revize edildi…
Tarımsal sanayi grubu 2023 yılı beklentilerinde güncelleme yapılmıştır. Buna göre satış miktarı beklentisi 2,1 milyon tonda kalırken, kapasite kullanım oranı da %83’den %78’e çekilmiştir.

tekfen-holding-a-s