Ziraat Yatırım – Torunlar GYO (TRGYO) 4Ç22 Bilanço Analizi

Ziraat Yatırım – Torunlar GYO (TRGYO) 4Ç22 Bilanço Analizi

- Özet -

Torunlar GYO Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller Değer Artışı Geliri ile Son Çeyrekte Yüksek Kar Açıkladı..

Torunlar GYO’nun 4Ç2022’deki (konsolide) net dönem karı 17.766mn TL olmuş ve bizim beklentimiz olan 17.774mn TL’ye yakın gerçekleşmiştir. Piyasanın net kar beklentisi ise 17.088mn TL idi. Şirket, 4Ç2021’de 5.240mn TL net kar yazmıştı. Karın yüksek gelmesinde, 17.014mn TL’lik yatırım amaçlı gayrimenkuller değer artışı geliri ana etken olmuştur.

Son çeyrek karının ardından Torunlar GYO’nun 2022’deki net dönem karı 18.436mn TL’ye yükselmiştir. Şirket 2021 yılında 5.307mn TL kar yazmıştı.

Torunlar GYO’nun son çeyrekteki satış gelirleri 729,4mn TL olarak gerçekleşmiş (Beklenti: 888mn TL) ve yıllık %58,4 oranında büyüme kaydetmiştir. Şirket’in kira gelirleri yıllık %98 oranında artarak 4Ç2022’de 471,9mn TL’ye yükselirken, konut ve ofis satış gelirleri 76,8mn TL ile bir önceki yılın son çeyreğine göre %48 oranında düşüş göstermiştir. Şirket’in brüt karı ise 551mn TL ile yıllık %36,6 oranında yükselirken, FAVÖK 496mn TL (Beklenti: 572mn TL) gerçekleşmiş ve aynı dönemde %35,8 oranında artmıştır. FAVÖK marjı ise %68,3 (4Ç2021: %79,4) olmuştur. Diğer yandan, bu çeyrekte 194,7mn TL net finansman gideri (4Ç2021:654,6mn TL net finansman gideri) yazılırken, özkaynak yöntemiyle değerlenen yatırımlardan 382,1mn TL gelir kaydedilmiştir.

Torunlar GYO’nun TL döviz açık pozisyonu önceki çeyreğe göre yaklaşık 0,5milyar TL düşerek 0,7milyar TL’ye gerilemiştir. Şirket USD bazında hafif döviz fazlaya geçerken, EUR açık pozisyonu 11,4mn azalarak 39,2mn EUR olmuştur. Diğer yandan, net borç da yaklaşık 0,5milyar düşüş gözlenmiş ve net borç tutarı 3,5 milyar TL’ye gerilemiştir. Net Borç /FAVÖK oranı 0,5 puan iyileşerek 1,9x seviyesinde gerçekleşmiştir.

Torunlar GYO’nun hedef hisse fiyatını, iskonto oranındaki düşüş ve tahminlerde yapmış olduğumuz revizyonlara bağlı olarak 19,60TL’den 30,20TL‘ye yükseltiyoruz. Torunlar GYO, güncellediğimiz hedef hisse fiyatımıza göre %43,7 oranında iskontolu işlem görmektedir. Bu nedenle, Torunlar GYO ile ilgili daha önceki “AL” önerimizi koruyoruz.

torunlar-gayrimenkul-yatirim-ortakligi-a-s