Ziraat Yatırım – Türk Telekomünikasyon (TTKOM) 2Ç23 Bilanço Analizi

Ziraat Yatırım – Türk Telekomünikasyon (TTKOM) 2Ç23 Bilanço Analizi

- Özet -

Öneri : AL
Hedef Hisse Fiyatı : 29,80TL

Türk Telekom’un 2Ç2023 Net Dönem Zararı 601mn TL ile Piyasanın Zarar Beklentisinin Altında Gerçekleşti…

Türk Telekom’un 2023 2. çeyrek net dönem zararı 601mn TL olarak açıklanmıştır. Piyasa beklentisi 1.142mn TL, bizim beklentimiz ise 1.555mn TL idi. Tahmimizdeki sapmada net vergi gelirlerinin beklentimizin üzerinde gerçekleşmiş olması etkili olmuştur. Şirket 2Ç2022’de 1.392mn TL net dönem karı kaydetmişti. 2. çeyrek zararıyla birlikte şirketin 6 aylık net dönem karı 45mn TL düzeyinde gerçekleşmiştir. 2022’nin aynı dönemindeki net dönem karı 1.953mn TL idi.

2Ç2023 satış gelirleri %67,2 artışla 17.947mn TL’ye yükselirken, brüt kar %66,8 artarak 6.911mn TL olmuştur. Brüt kar marjı ise 0,1 puan azalışla %38,5’i göstermiştir. Operasyonel giderler aynı dönemde %87 artmış ve 3.620mn TL seviyesinde gerçekleşmiştir. Diğer faaliyetlerden giderler 2Ç2023’de 1.013mn TL olmuştur (2Ç2022:93mn TL net gider). Bu gelişmeler neticesinde faaliyet karı %7,8 artarak 2.278mn TL’yi göstermiştir. Faaliyet kar marjı ise yıllık 7 puan azalışla %12,7’ye gerilemiştir.

Şirketin FAVÖK’ü 2Ç2022’deki 4.404mn TL’den 2Ç2023’de 6.036mn TL’ye yükselirken, FAVÖK marjı yıldan yıla 7,4 puan azalışla %33,6’yı göstermiştir. Faaliyet giderlerinin artış oranın yavaşlamakla birlikte hala görece yüksek seviyelerde seyretmesi FAVÖK marjındaki daralmanın başlıca sebebi olmuştur. Ek olarak, depremin tek seferlik etkileri arındırıldığında konsolide FAVÖK %34,3’lük marj ile 6,2 milyar TL’dir. Yatırım faaliyetlerinden net gelirler 2Ç2022’deki 931mn TL’den 2Ç2023’de 1.433mn TL’ye yükselmiştir. Diğer taraftan, TFRS 9 uyarınca belirlenen değer düşüklüğü zararları 59mn TL’yi göstermiştir. Türk Telekom’un finansman öncesi faaliyet karı 3.652mn TL ile 2Ç2022’nin %21,4 üzerinde gerçekleşmiştir. Finansman tarafında 5.474mn TL’lik net gider kaydedilmiştir. Şirket 2Ç2022’de 2.835mn TL’lik net finansman gideri kaydetmişti. Şirketin vergi öncesi zararı 1.822mn TL olurken, 1.221mn TL’lik net vergi gelirine (sabit kıymetlerin yeniden değerlemesi ile Ar-Ge ve yatırım teşvikleri kaynaklı) bağlı olarak net dönem zararı 601mn TL olmuştur.

Türk Telekom’un hedef hisse fiyatını, tahminlerimizdeki güncellemeler ve piyasa çarpanlarındaki güncellemelere bağlı olarak 24,90TL’den 29,80TL’ye yükseltiyoruz. Daha önceki “AL” önerimizi ise koruyoruz.

turk-telekomunikasyon-a-s-2