YAPRK

Yaprak Süt ve Besi Çiftlikleri San. ve Tic. A.Ş.

Halka Arz Bilgileri

Halka Arz Tarihi :
Halka Arz Fiyatı/Aralığı : 6,00 TL
Pay : 1,850,000 Lot
Aracı Kurum : Ziraat Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş.
Fiili Dolaşımdaki Pay : 3,939,697 Lot
Fiili Dolaşımdaki Pay Oranı (%) : %27.74
Bist Kodu : YAPRK
Endeks : BIST500
Pazar : Ana Pazar
Bist İlk İşlem Tarihi : 13 Mayıs 2011
Son Güncelleme:
Yatırımcı Grubu Dağıtım
Kişi Lot Oran
Yurtiçi Gerçek 2.887 - -
Yurtiçi Tüzel 3 - -
Yurtiçi Yatırım Ortaklığı 1 - -
Yurtdışı Tüzel 12 - -
Diğer 1 - -
Toplam 2.904 1.850.000 %100
* Payların %5`inden fazlasını alan gerçek/tüzel kişi bulunmamaktadır.
YAPRK Grafiği (Gecikmeli)

Yaprak Süt ve Besi Çiftlikleri San. ve Tic. A.Ş.

Yaprak Süt ve Besi Çiftliği 1994 yılında 10 adet sağmal ile Balıkesir ili Burhaniye ilçesinde kuruldu. Profesyonel olarak aile işletmesinin kuruluşu ise 1998 yılına dayanmaktadır. Almanya’dan 1998 yılında ithal edilen 130 adet gebe düve ile birlikte işletme 40 000 m2 kurulu arazisinde 130 sağmal kapasitesi ve 6x2 sisteminde sağımhanesi ile beraber faaliyete başlamıştır. Faaliyete başladığı yılda Türkiye’nin ilk chip’li hayvan kimlik tanımlama sistemi, bilgisayarlı sağım ünitesi, bireysel yemleme istasyonu ve modern hayvan barınaklarını bünyesinde barındıran bir örnek çiftlik haline geldi. 2005 yılında kurucularının yeniden yapılandırma kararı ile Yaprak Çiftliği, Yaprak Süt ve Besi Çiftlikleri San. ve Tic A.Ş. çatısı altında kurumsal kimliğine kavuştu.

Aynı dönemde 40 000 m2 büyüklüğündeki çiftlik işletme arazisi 85 000m2 ye çıkarılarak ve kaba yem üretimi için şirket ortaklarına ait 520 000 m2 sulanabilir araziler uzun vadeli kiralanarak yapılandırma çalışmaları hızlandırıldı. Kurumsallaşma ve büyüme süreci kapsamında iki adet 6000m2 kapalı alana sahip hayvan barınağının inşaatına başlandı. 2005 yılı sonunda Uruguay’dan ithal edilen 170 adet gebe düve işletme bünyesine katıldı. Aynı yıl embriyo transferinden elde edilen ilk buzağılar dünyaya geldi. 2007 yılında 24 x 2 kapasiteli yeni sağımhane binasının inşaatı tamamlanarak faaliyet geçirildi. Ayrıca 2007 yılında, embriyo transferi sonucunda doğan erkek hayvanlardan elde edilen spermalar Türkiye’de satılmaya başlandı. 2007 yılında, Tarım ve Köy İşleri Bakanlığı’nca verilen Tüberküloz ve Brusellos Hastalıklarından Arilik Sertifikası’nı alan ve halen de bu belgeyi koruyan Yaprak Süt ve Besi Çiftliği, böylece amacı olan sağlık konusundaki başarısını belgeledi.

2009 yılında 300 olan sağmal sayısı, aynı yıl sonunda A.B.D’den getirilen 170 gebe düve ve 2011 yılında yine A.B.D.’den getirilen 174 gebe düve ile arttırıldı. İşletme halen, 2007 yılında almış olduğu Tüberküloz ve Brusellos Hastalıklarından Arilik Sertifikası’nı yıllar itibariyle koruyan Yaprak Süt ve Besi Çiftliği, 2010 yılında Avrupa Birliği ile denklik statüsü taşıyan Onaylı Çiftlik Belgesi’ni Türkiye de ilk kez alan çiftlik olmuştur.

1998 yılından günümüze kadar oluşturulan pedigri kayıtlarıyla Avrupa Birliği standardının Türkiye’deki ilk uygulayıcısı ve ülkemizdeki en eski ve en geniş veri tabanına sahip işletmesi olmuştur. İşletmede dünya boğa sıralamasındaki ilk 100 içinden eşleştirme sonucu tespit edilen genetiği yüksek düzeyde olan spermalar kullanılarak, üniform bir sürü amacına ulaşılmıştır. Ayrıca bu amaç doğrultusunda, ülkemizde ilk kez uygulanan sürdürülen embriyo transferi çalışmaları 2005 yılından beri devam etmektedir. Hâlihazırda, işletme bünyesinde 21 adet embriyo transferinden doğan dişi sığır bulunmaktadır. Yine bu embriyolar transferleri sonucu doğmuş 3 boğadan elde edilen spermalar Türk hayvancılık sektörüne katkıda bulunmaktadır.

Şehir : İstanbul