Zorlu Yenilenebilir Enerji A.Ş.

Halka Arz Bilgileri

(Taslak)
Halka Arz Tarihi :
Halka Arz Fiyatı/Aralığı : Hazırlanıyor...
Dağıtım Yöntemi : Eşit Dağıtım **
Pay : 729,170,000 Lot
Aracı Kurum : (Konsorsiyum) Ak Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
 • Garanti Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Pazar : Yıldız Pazar
Son Güncelleme:
  Özet Bilgiler
 • Halka Arz Şekli

  - Sermaye Artırımı : 437.500.000 Lot
  - Ortak Satışı : 291.670.000 Lot (Zorlu Enerji Elektrik Üretim A.Ş.)
  * Taslak İzahname, Sayfa 1.

 • Fonun Kullanım Yeri

  - %55 Mevcut finansal borç ödemeleri.
  - %34 Enerji sektörü yatırımları.
  - %11 İşletme sermayesi.
  * Taslak İzahname, Sayfa 376.

 • Tahsisat Grupları

  - *** Lot (%***) Yurt İçi Bireysel Yatırımcı
  - *** Lot (%***) Yurt İçi Kurumsal Yatırımcı
  * Taslak İzahname, Sayfa 351.

 • Dağıtılacak Pay Miktarı (Olası)

  - İlerleyen aşamalarda tamamlanacaktır.

 • Finansal Tablo
  2023 2022 2021
  - Hasılat 8,9 Milyar TL 12,3 Milyar TL 11,3 Milyar TL
  - Brüt Kâr 1,5 Milyar TL 3,5 Milyar TL 3,2 Milyar TL
  * Taslak İzahname, Sayfa 231.

 • Fiyat İstikrarı

  - *** gün.
  * Taslak İzahname, Sayfa 372.

 • Satmama Taahhüdü

  - 1 Yıl, İhraççı.
  - 1 Yıl, Ortaklar.
  * Taslak İzahname, Sayfa 374.

 • Halka Açıklık

  - %13,97.
  * Taslak İzahname, Sayfa 349.

 • Tahmini Halka Arz Takvimi

  - 2024 yılının birinci yarısında tamamlanması planlanmaktadır.
  * Taslak İzahname, Sayfa 350.

 • ** Bireysele Eşit Dağıtım.
  *** T1-T2 Kullanılamaz.

 • Ak Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
 • Garanti Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
 • * İlerleyen aşamalarda tamamlanacaktır.

Zorlu Yenilenebilir Enerji A.Ş.

Yenilenebilir enerji kaynaklarına dayalı santraller kurmak, işletmek ve üretilen enerjinin mevzuata uygun olarak dağıtımı ve satışını yapmak amacıyla kurulmuş olan Zorlu Yenilenebilir Enerji, yenilenebilir kaynaklardan enerji üretimi alanında faaliyet göstermektedir.

Şirketin elektrik üretim portföyü Jeotermal, Rüzgar, Hidroelektrik ve yardımcı kaynak olarak güneş enerjisi santrallerinden oluşmaktadır...

Şirket, 27 Ağustos 2020 tarihinde, hisselerinin tamamına sahip olan Zorlu Enerji Elektrik Üretim A.Ş.’nin (“Zorlu Enerji”) bağlı ortaklığı olarak kurulmuştur. 27 Ağustos 2020 tarihinde, Zorlu Doğal Elektrik Üretimi A.Ş., Zorlu Jeotermal Enerji Elektrik Üretimi A.Ş. ve Rotor Elektrik Üretim A.Ş.’nin tüm hisseleri Şirket’e devredilmiş ve o tarihten itibaren Şirket’in bağlı ortaklıkları olmuştur. 29 Eylül 2023 tarihinde ise, yenilenebilir enerji faaliyeti konusunda daha etkin ve odaklanmış bir yapı kurulması ve Zorlu Enerji’nin %100 bağlı ortaklığı Zorlu Yenilenebilir Enerji A.Ş.‘nin paylarının halka arzının değerlendirilmesi amacıyla, Nemrut Jeotermal ile Zorlu Elektrik Toptan’ın tüm payları ilgili mevzuat hükümlerine uygun olarak, Zorlu Enerji tarafından Zorlu Yenilenebilir Enerji AŞ’ye nominal hisse değerleri üzerinden devredilmiştir.

Zorlu Yenilenebilir A.Ş.’nin bağlı ortaklıkları:
- Zorlu Doğal Elektrik Üretimi A.Ş.
- Zorlu Jeotermal Enerji Elektrik Üretimi A.Ş.
- Zorlu Elektrik Toptan
- Nemrut Jeotermal

Şehir : İstanbul Kuruluş Tarihi : 27.08.2020
Dahil Olduğu Endeksler :
ZORYE-zorlu-yenilenebilir-enerji-a-s