Son Güncelleme:

Zorlu Yenilenebilir Enerji A.Ş. Paylarının Halka Arzı Hakkında

Sermayesinin %100’üne sahip olduğumuz Zorlu Yenilenebilir Enerji Anonim Şirketi’nin paylarının bir kısmının, 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu Tebliğ ve kararları çerçevesinde halka arzına ilişkin çalışmaların başlatılmasına karar verilmiştir.

(ZOREN) Zorlu Enerji Elektrik Üretim A.Ş. KAP bildirimi
Gönderim Tarihi: 29.09.2023
Kaynak: kap.org.tr

Dahil Olduğu Endeksler :
zorlu-yenilenebilir-enerji-a-s