A1 Capital Yatırım (A1CAP) halka arz sonuçları

A1 Capital Yatırım (A1CAP) halka arz sonuçları

A1 Capital Yatırım Menkul Değerler A.Ş.’nin paylarının halka arzına ilişkin talep toplama işlemleri, “Sabit Fiyatla Talep Toplama” yöntemiyle, 7-8-9 Haziran 2023 tarihlerinde gerçekleşmiştir.

Halka arzda birim fiyat 25,00 TL olarak belirlenmiş olup, halka arz edilen 35.000.000 TL nominal değerli payların tamamının satışı gerçekleştirilmiş; buna göre toplam halka arz büyüklüğü 875.000.000 TL olmuştur.

Halka arzda; “Yurt İçi Bireysel Yatırımcılar”dan planlanan tahsisat tutarının yaklaşık 1,89 katı, “Yurt İçi Kurumsal Yatırımcılar”dan ise planlanan tahsisat tutarının yaklaşık 4,64 katı talep gelmiştir.

Halka arzda toplam 35 Milyon TL nominal değerli paylar için planlanan satış tutarının yaklaşık 2,43 katı talep gelmiştir.

Paylarının halka arzında, yatırımcı grubu bazında dağıtım bilgisi aşağıdaki tabloda yer almaktadır.

Yatırımcı Grubu Dağıtım
Kişi Lot Oran
Yurt İçi Bireysel 753.367 27.650.000 %79.00
Yurt İçi Kurumsal 61 7.000.000 %20
Şirket Çalışanları 217 350.000 %1
Toplam 753.645 35.000.000 %100
* Payların %5`inden fazlasını alan gerçek/tüzel kişi bulunmamaktadır.
a1-capital-yatirim-menkul-degerler-a-s