Batı Ege Gayrimenkul (BEGYO) halka arz sonuçları

Batı Ege Gayrimenkul (BEGYO) halka arz sonuçları

Batı Ege Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.’nin paylarının halka arzına ilişkin talep toplama işlemleri, “Sabit Fiyatla Talep Toplama” yöntemiyle, 30 Kasım – 1 Aralık 2023 tarihlerinde gerçekleşmiştir.

Halka arzda birim fiyat 3,00 TL olarak açıklanmış olup, halka arz edilen 290.000.000 TL nominal değerli payların satışı gerçekleştirilmiş; buna göre halka arz büyüklüğü 870.000.000 TL olmuştur.

Halka arzda;
Yurt İçi Bireysel Yatırımcılara nihai tahsisat tutarının yaklaşık 2,04 katı,
Yurt İçi Kurumsal Yatırımcılara yaklaşık 10,82 katı,
Yurt Dışı Kurumsal Yatırımcılara 1,50 katı oranında talep gelmiştir.

Halka arz fiyatı üzerinden gelen talep, halka arz dağıtım bilgisi yatırımcı grubu bazında aşağıdaki tabloda yer almaktadır.

Dağıtılan Pay Miktarı *
- 3.255.029 katılım ~ 63 Lot (189 TL).
* Bireysel Yatırımcı Grubu.
Yatırımcı Grubu Dağıtım
Kişi Lot Oran
Yurt İçi Bireysel 3.255.029 203.000.000 %70
Yurt İçi Kurumsal 132 58.000.000 %20
Yurt Dışı Kurumsal 5 29.000.000 %10
Toplam 3.255.166 290.000.000 %100
* Payların %5`inden fazlasını alan gerçek/tüzel kişi bulunmamaktadır.