Çates Elektrik (CATES) halka arz sonuçları

Çates Elektrik (CATES) halka arz sonuçları

Çates Elektrik Üretim A.Ş. paylarının halka arzında 30 Kasım – 1 Aralık 2023 tarihleri arasında talep toplanmıştır.

Çates’in sermayesinin 140.405.000 TL’den 165.200.000 TL’ye çıkarılması nedeniyle artırılan 24.795.000 TL nominal değerli 24.795.000 adet pay ve mevcut ortak Parla Enerji Yatırımları A.Ş.’ye ait 8.255.000 TL nominal değerli 8.255.000 adet pay olmak üzere toplam 33.050.000 TL nominal değerli 33.050.000 adet pay halka arz edilmiştir.

Çates paylarının mevcut halka arzında 1,00 TL nominal değerli payların halka arz fiyatı 57,15 TL olarak açıklanmış olup belirlenen halka arz fiyatı ile halka arz büyüklüğü 1.888.807.500 TL olarak gerçekleşmiştir.

Yurt İçi Bireysel Yatırımcılar tahsisat tutarının yaklaşık 2,0 katı,
Aydem Grubu Çalışanları tahsisat tutarının yaklaşık 1,0 katı,
Yurt İçi Kurumsal Yatırımcılar tahsisat tutarının yaklaşık 10,5 katı,
Yurt Dışı Kurumsal Yatırımcılar tahsisat tutarının 2,3 katı olmak üzere toplamda 3,7 kat filtrelenmemiş talep gelmiştir.

Dağıtılan Pay Miktarı *
- 3.137.365 katılım ~ 8 Lot (457 TL).
* Bireysel Yatırımcı Grubu.
Yatırımcı Grubu Dağıtım
Kişi Lot Oran
Yurt İçi Bireysel 3.137.365 23.144.550 %70.03
Şirket Çalışanları 2.570 651.450 %1.97
Yurt İçi Kurumsal 130 6.610.000 %20
Yurt Dışı Kurumsal 6 2.644.000 %8.00
Toplam 3.140.071 33.050.000 %100
* Payların %5`inden fazlasını alan gerçek/tüzel kişi bulunmamaktadır.
cates-cates-elektrik-uretim-a-s