Cw Enerji (CWENE) halka arz sonuçları

Cw Enerji (CWENE) halka arz sonuçları

CW Enerji Mühendislik Ticaret ve Sanayi A.Ş.’nin (“CW Enerji” veya “Şirket”) paylarının halka arzına ilişkin talep toplama işlemleri, 26-27-28 Nisan 2023 tarihleri arasında gerçekleşmiştir.

Halka arzda birim fiyat 108,60 TL olarak belirlenmiştir. Halka arz edilen 25.000.000 TL nominal değerli paylar ile ek satışa sunulan 5.000.000 TL nominal değerli payların tamamının satışı gerçekleşmiştir.

Toplam halka arz büyüklüğü 3.258.000.000 TL olarak gerçekleşmiştir.

Halka arzda, ek satış hariç halka arz edilen 25.000.000 TL nominal değerli payların 4,97 katına denk gelen 124.365.483 TL nominal değerli pay talebi gelmiştir.

Halka arzda, ek satış hariç, Bireysel Yatırımcılara tahsis edilen payların 4,26 katı ve Yurtiçi Kurumsal Yatırımcılara tahsis edilen payların 7,83 katı talep gelmiştir.

Halka arz fiyatı üzerinden yatırımcı grubu bazında dağıtım bilgisi aşağıdaki tabloda yer almaktadır.

Yatırımcı Grubu Dağıtım
Kişi Lot Oran
Yurtiçi Bireysel 2.243.383 25.000.000 %83.33
Yurtiçi Kurumsal 211 5.000.000 %16.67
Toplam 2.243.594 30.000.000 %100
* Payların %5`inden fazlasını alan gerçek/tüzel kişi bulunmamaktadır.
cw-enerji-muhendislik-tic-ve-san-a-s