Dofer Yapı (DOFER) halka arz sonuçları

Dofer Yapı (DOFER) halka arz sonuçları

Dofer Yapı Malzemeleri Sanayi ve Ticaret A.Ş. (“Dofer Yapı” veya “Şirket”) paylarının halka arzı 10-11 Ekim 2023 tarihlerinde “Sabit Fiyatla Talep Toplama ve Satış Yöntemi” ile Borsa İstanbul Birincil Piyasa’da gerçekleşmiştir.

Halka arz, Borsa İstanbul Birincil Piyasa’da “Borsa’da Satış-Sabit Fiyatla Talep Toplama ve Satış” yöntemi ile yapıldığından, herhangi bir yatırımcı grubuna tahsisat yapılmamıştır.

Dofer Yapı paylarının halka arzında 1,00 TL nominal değerli payların halka arz fiyatı 17,11 TL olarak tespit edilmiş olup, belirlenen halka arz fiyatı ile halka arz büyüklüğü 290.870.000 TL olarak gerçekleşmiştir.

Borsa İstanbul tarafından paylaşılan verilere göre; halka arzda toplam filtre edilmemiş veriler baz alındığında, 3.345.801 adet emir ile satışa sunulan adedin 4,4 katına denk gelen 75.075.992 pay karşılığı toplam 1.284.550.223,12 TL tutarlı talep gelmiştir. Mükerrer tarama yapıldıktan sonra, 3.280.810 adet yatırımcıdan gelen 73.653.005 TL nominal değerli talep miktarı dağıtıma konu edilmiş ve bu yatırımcılara 17.000.000 TL nominal değerli payların satışı gerçekleşmiştir.

Dağıtım sonuçları aşağıdaki tabloda yer almaktadır.

Dağıtılan Pay Miktarı
- 3.280.810 Milyon katılım ~ 5 Lot (85 TL).
Yatırımcı Grubu Dağıtım
Kişi Lot Oran
Yurt İçi Bireysel 3.274.796 16.969.147 %99.82
Yurt İçi Kurumsal 25 125 %0.00
Yurt Dışı Bireysel 5.989 30.728 %0.18
Toplam 3.280.810 17.000.000 %100
* Payların %5`inden fazlasını alan gerçek/tüzel kişi bulunmamaktadır.
dofer-yapi-malzemeleri-san-ve-tic-a-s