Mhr Gayrimenkul (MHRGY) halka arz sonuçları

Mhr Gayrimenkul (MHRGY) halka arz sonuçları

12-13 Ekim 2023 tarihlerinde “Borsa’da Satış – Sabit Fiyatla Talep Toplama ve Satış Yöntemi” ile gerçekleştirilen MHR Gayrimenkul Yatrırım Ortaklığı Anonim Şirketi paylarının halka arzı gerçekleştirilmiştir.

Halka arz sonucunda 4,30 TL’den sermaye artışı yoluyla halka arz edilen 207.000.000 TL nominal payların tamamı satılmıştır.

Halka arz, Borsa İstanbul Birincil Piyasa’da “Borsa’da Satış-Sabit Fiyatla Talep Toplama ve Satış” yöntemi ile yapıldığından, herhangi bir yatırımcı grubuna tahsisat yapılmamıştır.

Borsa İstanbul A.Ş. tarafından paylaşılan verilere göre filtre edilmemiş 371.393.503 TL nominal değerli toplam 3.339.386 emir olmuştur.

Yatırımcı grubu bazında dağıtım bilgisi aşağıdaki tabloda yer almaktadır.

Dağıtılan Pay Miktarı
- 3.278.477 katılım ~ 63 Lot (270 TL).
Yatırımcı Grubu Dağıtım
Kişi Lot Oran
Yurt İçi Bireysel 3.271.977 206.595.587 %99.80
Yurt İçi Kurumsal 484 30.700 %0.01
Yurt Dışı Bireysel 6.014 373.583 %0.18
Yurt Dışı Kurumsal 2 130 %0.00
Toplam 3.278.477 207.000.000 %100
* Payların %5`inden fazlasını alan gerçek/tüzel kişi bulunmamaktadır.
mhr-gayrimenkul-yatirim-ortakligi-a-s