Özyaşar Tel ve Galvanizleme (OZYSR) halka arz sonuçları

Özyaşar Tel ve Galvanizleme (OZYSR) halka arz sonuçları

Özyaşar Tel ve Galvanizleme Sanayi A.Ş.’nin paylarının halka arzı 23-24 Mayıs 2024 tarihlerinde “Sabit Fiyatla Talep Toplama ve Satış Yöntemi” ile Borsa İstanbul Birincil Piyasa’da gerçekleşmiştir.

Halka arzda birim fiyat 28,00 TL olarak belirlenmiştir. Halka arz edilen 26.000.000 TL nominal değerli paylar ile ek satışa sunulan 5.200.000 TL nominal değerli payların tamamı ile birlikte toplam 31.200.000 TL nominal payın satışı gerçekleşmiştir.

Toplam halka arz büyüklüğü 873.600.000 TL olarak gerçekleşmiştir.

Borsa İstanbul tarafından paylaşılan verilere göre filtre edilmemiş talep 56.114.836 nominal değerli pay karşılığı 1.587.563 adet emir ile toplam 1.571.215.408 TL’ye ulaşmıştır. Mükerrer talep taramasının ardından 54.364.684 nominal değerli pay karşılığı 1.564.428 adet emir ile toplam 1.522.211.152 TL talep kabul edilmiştir. Talep tutarı ek satış öncesi halka arz büyüklüğünün 2,16 katına denk gelmektedir.

Yatırımcı grubu bazında dağıtım bilgisi aşağıdaki tabloda yer almaktadır.

Dağıtılan Pay Miktarı
- 1.561.007 katılım ~ 20 Lot (560 TL).
Yatırımcı Grubu Dağıtım
Kişi Lot Oran
Yurt İçi Bireysel 1.560.945 31.129.778 %99.77
Yurt İçi Kurumsal 62 3.124 %0.01
Yurt Dışı Bireysel 3.420 67.047 %0.21
Yurt Dışı Kurumsal 1 51 %0.00
Toplam 1.564.428 31.200.000 %100
* Payların %5`inden fazlasını alan gerçek/tüzel kişi bulunmamaktadır.
OZYSR-ozyasar-tel-ve-galvanizleme-san-a-s