Tab Gıda (TABGD) halka arz sonuçları

Tab Gıda (TABGD) halka arz sonuçları

TAB Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş.’nin (“Şirket”) paylarının halka arzına ilişkin talep toplama işlemleri, 18-19-20 Ekim 2023 tarihleri arasında gerçekleşmiştir.

Şirket’in 1 TL nominal payları 130,00 TL fiyattan halka arz edilmiş olup, 52.500.000 TL nominal değerli payların satışı sonucunda halka arz büyüklüğü 6.825.000.000 TL olarak gerçekleşmiştir.

Halka arzda,
• Yurt İçi Bireysel ve Grup Çalışanlarından Oluşan Yatırımcılar’a tahsis edilen payların 2,1 katı ve
• Yurt İçi Kurumsal Yatırımcılar’a tahsis edilen payların 4,2 katı talep toplanmıştır.

Halka arzda planlanan tahsisatın toplam 2,5 katı talep toplanmıştır.

Halka arz sonucunda, 4.943.543 adedi Yurt İçi Bireysel Yatırımcılar, 5.673 adedi Grup Çalışanlarından Oluşan Yatırımcılar ve 246 adedi Yurt İçi Kurumsal Yatırımcılar olmak üzere, toplam 4.949.462 yatırımcıya dağıtım yapılmıştır.

Halka arz fiyatı üzerinden yatırımcı grubu bazında dağıtım bilgisi aşağıdaki tabloda yer almaktadır.

Dağıtılan Pay Miktarı *
- 4.943.543 katılım ~ 9 Lot (1170 TL).
* Bireysel Yatırımcı Grubu.
Yatırımcı Grubu Dağıtım
Kişi Lot Oran
Yurt İçi Bireysel 4.943.543 40.983.172 %78.1
Grup Çalışanları 5.673 1.016.828 %1.9
Yurt İçi Kurumsal 246 10.500.000 %20
Toplam 4.949.462 52.500.000 %100
* Payların %5`inden fazlasını alan gerçek/tüzel kişi bulunmamaktadır.
tabgd-tab-gida-san-ve-tic-a-s