Ahlatcı Yatırım – Tofaş Türk Otomobil (TOASO) 3Ç23 Bilanço Analizi

Ahlatcı Yatırım – Tofaş Türk Otomobil (TOASO) 3Ç23 Bilanço Analizi

- Özet -

Hedef Fiyat 377,00

Tofaş Türk Otomobil Fabrikası A.Ş’in net karı 3Ç23’te 3Ç22’ye göre %147 artışla 5.092 mn. TL olmuştur. Açıklanan bu rakam piyasa beklentisinin %13 üzerinde gerçekleşmiştir. Açıklanan 3Ç23 net karı 2Ç23’e göre ise %3,10 artış kaydetmiştir. Artan maliyetlere rağmen kontrolün sağlanabilmesi, güçlü iç piyasa performansı ve finansal gelirler net kardaki artışta etkenler olmuştur. Şirketin 3Ç23 net kar marjı 3Ç22 dönemine göre 620 baz puan artarak 19.1% seviyesine ulaşmıştır.

Tofaş Türk Otomobil Fabrikası A.Ş’in satış gelirleri 3Ç23’te 3Ç22’ye göre %66,4 artışla 26.660 mn TL olarak gerçekleşmiştir. Önceki çeyreğe göre ise %14 büyüme olmuştur. Satış gelirlerinin önemli bir kısmı faiz gelirlerinden kaynaklandığı görülmektedir. 9A22’de 42 mn TL satışın 21 mn TL’si yurtiçinde gerçekleşirken 9A23’te 68.7 mn TL satışın 53 mn TL olan kısmı yurtiçi satış olarak geçekleşmiştir. Böylece yurtiçi satışların ciro içerisindeki payı 3Ç22’de yaklaşık %53 iken bu oran 3Ç23 de %76’ya ulaşmıştır.

Şirket, 3Ç23’de iç piyasada toplam 43bin (3Ç22’ye göre %20 artış), ihracat tarafında ise 15bin adet (3Ç22’ye göre %48 azalış) satış gerçekleştirmiştir. 9A23’de Tofaş ihracat hacmi 51% düşüş göstererek 42.4 bin adet olmuştur. İlk 9 aylık dönemde ihracat hacimleri Doblo üretiminin sonlandırılmasıyla yıllık bazda daralma göstermiştir. Ortadoğu ve Afrika pazarlarına penetrasyon ihracat adetlerini desteklerken, iç piyasa gelirlerindeki 141%’lik yıllık büyüme ihracat gelirlerindeki Doblo üretiminin sona ermesiyle oluşan daralmayı kompanse etmiştir.

Şirketin FAVÖK’ü 3Ç23’de 2Ç22’ye göre %9, 3Ç22’ye göre ise %77 artışla 4.767 mn TL olarak gerçekleşmiştir. Şirketin FAVÖK marjı ise 3Ç23’de yıllık bazda 114 baz puan artışla %17,9 olmuştur. FAVÖK marjı artışında satış gelirlerindeki artış yanında maliyetlerdeki kontrollü seyirle desteklenen operasyonel performans ana nedenler olarak görülmektedir.

Şirketin operasyonel performansının verdiği katkıyla birlikte net nakit pozisyonu geçen yıldan bu yana gözlenen iyileşme görünümünü sürdürmüştür. Buna bağlı olarak Şirketin net nakit pozisyonu 13.224 mn. TL olurken (3Ç22: 810 mn TL) Net Borç/FAVÖK rasyosu 3Ç22’deki -0.08x ve 2Ç23’deki – 0.64x’den -0.81x’e gelmiştir.

Şirket bilindiği üzere Stellantis Otomotiv paylarının tamamının Stellantis Otomotiv’in Türkiye’deki tüm faaliyet ve Stellantis markalarını içerecek şekilde devralınmasına ilişkin pay devir sözleşmesi imzalamıştı. Konuyla ilgili Rekabet Kurumu onay süreci devam etmekte olup, sürecin 2023 sonuna kadar sonuçlanması öngörülmektedir.

Şirketin 2023 yıl sonu beklentileri toplam üretim adet bazında 235bin-255bin bandından 240bin- 250bin bandına çıkarılmış, yurtiçi hafif araç pazarında ise 975bin-1.025bin aralığı 1.100-1.150bin aralığı olarak revize edilmiştir. 2023 yıl sonu için ihracat adetlerinde ise düşüş tahmin edilirken buna bağlı olarak 70bin – 80 bin bandından 60bin – 70bin bandına indirildiği belirtilmiştir. Yatırımlar ise yine aşağı yönlü revize olarak 125mn Euro’dan 100mn Euro’ya düşürülmüştür.

Şirket için daha önce belirlemiş olduğumuz 377 TL hedef fiyat seviyemizi korumaya devam ediyoruz. Bu hedef fiyat seviyesi Şirket hisselerinin son kapanış fiyatına göre %51 yükseliş potansiyeline işaret etmektedir.

tofas-turk-otomobil-fabrikasi-a-s