Alb Yatırım – Şok Marketler (SOKM) Şirket Değerleme Raporu / 18.10.2023

Alb Yatırım – Şok Marketler (SOKM) Şirket Değerleme Raporu / 18.10.2023

- Özet -

Öneri: AL
Hedef Fiyat: 101,30
Yükselme Potansiyeli %60

İskontolu Çarpanlar, İstikrarlı Büyüme ve Defansif Özellikler
2024 yılı ilk yarısı boyunca yüksek seyredeceğini düşündüğümüz enflasyonun ciro ve karlılığı artırıcı etkisine ek olarak sıkılaşan finansal koşulların talep esnekliği düşük perakende sektöründe tüketici talebindeki artışa etkisinin zayıf olması ve sektöründeki emsallerine göre iskontolu fiyatlanması sebebiyle Şok Marketler hisse senedini “AL” tavsiyesi ile 12 aylık model portföye ekliyoruz. Hisse senedi için değerleme modelimiz kapsamında belirlediğimiz 12 aylık hedef fiyat 101.3 TL olurken, hisse senedi hedefimize göre 60% getiri potansiyeli taşımaktadır.

İndirimli gıda perakende şirketlerinde artan tüketici talebi operasyonel performansı desteklemeye devam ederken şirket 2023 ilk yarısını finansal performans anlamında olumlu geçirdi. Bu yıl ilk altı aylık dönemde yıllık 92.7% artışla 45.3 milyar TL ciro elde eden şirketin brüt karı aynı dönemler arasında 83.3% artışla 10.3 milyar TL olurken (2022/6A 5.6 milyar TL) yıllık 66.1% artışla 2.08 milyar TL esas faaliyet karı(2022/6A 1.2 Milyar TL) elde etti. İlk altı ayda FAVÖK yıllık 48.6% büyüme ile 2.9 milyar TL’ye ulaşırken(2022/6A 1.99 milyar TL) net dönem karı ise yıllık 111.5% artışla 1.29 milyar TL’ye yükseldi(2022/6A 610.3 milyon TL). 2023 yılı 12 aylık sonuçlar açısından şirketin öngörülerine paralel biçimde 80% konsolide satış büyümesi, 7.75% FAVÖK marjı tahmin ediyoruz. Bu bağlamda 2023 yılı tamamında Şok Marketler şirketinin 106.7 Milyar TL satış geliri, 6.9 milyar TL faaliyet karı, 8.2 milyar TL FAVÖK ve 3.9 milyar TL net dönem karı elde etmesini bekliyoruz. 2024 yılında da yüksek enflasyonun bir süre daha devam etmesi ve yüksek tüketici talebi etkisi ile ciro artışı ve karlılık açısından olumlu görünümün devam edeceğini düşünmekteyiz. Şirketin 2024 yılında 149.4 milyar TL ciro, 7.1 milyar TL esas faaliyet karı, 5.4 milyar TL net kar ve 8.9 milyar TL FAVÖK elde edeceğini öngörüyoruz. Şirketin hisse senetleri 2024 tahminlerimize göre 9.5x F/K ve 4.8x FD/FAVÖK çarpanları ile benzerlerine göre sırasıyla 68% ve 74% iskontolu fiyatlanmaktadır. Cari ve ileri dönük çarpanlarının benzer şirket ortalamalarına kıyasla yüksek iskontosu ve 2024 yılında da devam edebilecek olan pozitif karlılık ve nakit akış performansına ek olarak risk-getiri asimetrisinin bir miktar negatife dönmeye başladığı mevcut konjonktürde düşük beta katsayısı ile güçlü defansif özelliklerinin hisse performansını uzun vadede destekleyecek en önemli katalizörler olduğu kanaatindeyiz.

Diğer yandan şirket TFRS 16 hariç -2.4 milyar TL net borç düzeyi ve kısa vade finansal borcunun olmamasına ek olarak perakende ticaret şirketlerinde işletme sermayesi verimliliği açısından kritik olan negatif nakit döndürme süresi özellikleri ile kredi maliyetlerinin arttığı mevcut konjonktürde düşük finansal risk düzeyi ile defansif yapısını güçlendirmektedir. Ayrıca sürdürülebilirlik kapsamında mağaza enerji verimliliği projesinin elektrik tüketiminde sağladığı faydanın kar marjlarına uzun vadeli olumlu etkisi yanı sıra düşük yatırım ihtiyacı ve düşük faaliyet gideri gibi olumlu faydaları olan cepte şok iş modelinin operasyonel performansı uzun vadede destekleyeceği kanaatindeyiz.

Bu kapsamda Şok Marketler hisse senedini 101.3 TL hedef fiyat ve “AL” tavsiyesi ile araştırma kapsamına ekliyoruz.

sok-marketler-ticaret-a-s