Alb Yatırım – Tofaş Türk Otomobil (TOASO) 3Ç23 Değerleme Raporu

Alb Yatırım – Tofaş Türk Otomobil (TOASO) 3Ç23 Değerleme Raporu

- Özet -

Öneri: Nötr
Hedef Fiyat: 348,00
Yükselme Potansiyeli %37,4

Şirket 2023 yılının üçüncü çeyreğinde Ciro, FAVÖK ve Kâr kalemlerini konsensüs beklentilerin üzerinde açıkladı. Şirket, 2023 yılının ilk 9 aylık döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre satışlarını %63 artırarak 68,8 milyar TL olarak gerçekleştirdi. Şirket bu satışların %20’lik bir kısmını yurt dışına gerçekleştirdi. Geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre ihracat adetinde daralma yaşandı. Bunun ana nedeni ise Bursa fabrikasında üretilen Doblo modelinin İspanya’ya kaydırılmasından kaynaklandı. 2022 yılının ilk 9 ayında toplamda 57.851 adet gerçekleşen Doblo üretimi 2023 yılının ilk 9 ayında Egea ile bertaraf edilmeye çalışılsa da üretim adetinde 2022 yılının ilk 9 ayına göre %6,5 seviyesinde bir gerileme görüldü. Üretim adetinde yaşanan azalmaya rağmen enflasyon ve kurda yaşanan yükseliş ile güçlü yurt içi talep satış adetinin 2023 yılının ilk 9 ayında %1,9 artışla 189.606 adete ulaşmasında en önemli faktörler oldu. Şirketin Brüt Kâr Marjı bir önceki yılın aynı çeyreğine göre 450bps artış gösterirken 2023 yılının ikinci çeyreğine göre 25bps’lik bir artış gözlemlendi (2023/Q3 %23,16).

Şirket FAVÖK kârını bir önceki yılın aynı dönemine göre %72 oranında artırarak 12 milyar TL olarak gerçekleştirdi. Şirketin ilgili dönemde pazarlama gideri %256 oranında artış göstererek 2.19 milyar TL gerçekleşmesi FAVÖK marjı üzerinde baskı oluşturan ana etkenler arasında yer aldı. Şirket 2023 yılının üçüncü çeyreğinde FAVÖK marjı bir önceki yılın aynı çeyreğine göre 114bps yükseliş gösterirken 2023 yılının ikinci çeyreğine göre 81bps düşüş göstermiştir (2023/Q3 %17,88).

Şirket 2023 yılının ilk 9 aylık döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre kârlılığını %146 oranında artırarak 12,46 milyar TL gerçekleştirdi. Hasılat büyümesinin üzerinde gerçekleşen kârlılık artışında en önemli etken geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre finansman giderinin üzerinde gelir yaratılmasından kaynaklandı. Bu paralelde de Net Kâr Marjı bir önceki yılın aynı çeyreğine göre 625bps artış gösterirken 2023 yılının ikinci çeyreğine göre ise 204bps geri çekilme gösterdi (2023/Q3 %19,10).

Şirket geleceğe yönelik değerlemeleri kapsamında 2023 yılında yurt içi satış beklentisinin 195 – 205 bin araca yükseltirken ihracat adet beklentisi 60 – 70 bin adete düşürmüştür. Şirket 2023 yılında toplam 240 – 250 bin araç üretmeyi değerlendirmektedir. Şirket 2023 yılında bir önceki çeyreğe göre yatırım harcamasını 25 milyon Euro azaltarak 100 milyon olarak tahmin etmiş ve vergi öncesi kar marjını bir önceki tahmine göre 100bps artışla %15’in üzerinde gerçekleşebileceğini değerlendirmiştir.

Şirketin 2023 yılının ilk 9 ayında azalan üretim ve satış adetine rağmen gelecek dönemde Stellantis Otomotiv Pazarlama A.Ş.’nin paylarının devralınması ile yeni marka (Peugeot, Citroen, Opel ve DS Automobiles) dağıtım sözleşmeleri ile dört marka için öngörülen yeni “K0” modelin hafif ticari araç ve “Combi” versiyonlarının Türkiye’de münhasır üretim ve satış hakkının Tofaş’a verilecek olması şirketin gelecek dönem nakit akışları üzerinde pozitif bir etki uyandırabilirken yurt içinde ve yurt dışında devam eden sıkılaşma adımları gelecek dönemde ciro ve marjlar üzerinde baskı yaratabilir.

3.çeyrek finansal sonuçları ardından şirketi 348 TL hedef fiyat ile araştırma kapsamımıza dahil ederken, tavsiyemizi “NÖTR” olarak belirliyoruz. 2024 yılında yurt içi ve yurt dışı piyasa dinamiklerinde talebin daralma riskinin artması ve potansiyel getirinin daralması “NÖTR” tavsiyemizin temel sebeplerini oluştururken, Stellantis Otomotiv Pazarlama bünyesindeki markaların yurt içi satışı ve beklenen yeni “K0” modelinin üretim ve satışı faaliyetlerinin şirkete uzun vadeli yatırım açısından önemli katalizörler olduğunu not ediyoruz.

tofas-turk-otomobil-fabrikasi-a-s