Dinamik Menkul – İş Bankası (ISCTR) 1Ç23 Bilanço Değerlendirmesi

Dinamik Menkul – İş Bankası (ISCTR) 1Ç23 Bilanço Değerlendirmesi

- Özet -

Öneri AL
Hedef Hisse Fiyatı, TL 17.00
Yükselme Potansiyeli 40%

İş Bankası 1Ç23 konsolide olmayan finansallarında 12.9 milyar TL net kar açıkladı. Piyasa beklentisi 11.8 milyar TL idi. Bankanın net kar rakamı %45 ç/ç daralırken, geçen yılın aynı dönemine göre ise %53 artış kaydederek özsermaye karlılığı %26.6 olarak gerçekleşmiştir. Beklenti üstü net kar, sektöre kıyasla sınırlı net faiz marjı daralması ve güçlü finansal sonuçlara olumlu piyasa tepkisi olabileceğini tahmin ediyoruz.

İş Bankası için AL önerimizi korurken hedef fiyatımızı 17.00 TL’ye yükseltiyoruz (önceki: 14.50 TL).

Bu dönemin önce çıkan hususları:
i) %13.3 ç/ç TL kredi büyümesi (konut, taşıt, genel amaçlı tüketici ve kredi kartı kredileri sırası ile %9.2, %30.4%, %13.6 ve %28.3 büyürken, TL ticari kredilerdeki büyüme de yüksek tek haneli seviyelerde gerçekleşmiştir),
ii) 2.7% ç/ç YP kredi daralması,
iii) 145 bps ç/ç marj daralması (sektör ortalamasına göre daha az daralırken daralmada TL kredi/mevduat faiz makası 88 baz puan TÜFE’ye endeksli bonolar ise 24 baz puan negatif etki etmiştir),
iv) vadesiz mevduatın toplam içerisindeki payının %46 seviyesinde yatay seyri,
v) tahsilat intikalden fazla olduğu için net takibe intikal bu dönemde -552 milyon TL olarak gerçekleşmiş, takipteki krediler için ayrılan karşılık oranı ise bir önceki döneme göre 3 puandan fazla artarak %144.4 seviyesinde gerçekleşmiştir ve
vi) faaliyet giderleri ve bankacılık hizmet gelirleri 1Ç23’te sırası ile yıllık %177 ve %64 artmıştır. 1 yıl ileriye dönük tahminlerimize göre 0.49x F/DD ve 2.37x F/K çarpanları ile işlem gören İş Bankası’nın 2023’te %26 kar daralması ile %22.1 özsermaye karlılığı yakalamasını bekliyoruz. Yüksek karşılık oranları (Grup 2 ve 3 krediler için %16.0 ve %77.3) ve %20.8 SYR (Çekirdek SYR: %17.4) ve yaklaşık 8.5 milyar TL’lik serbest karşılık ile olası risklere karşı oldukça korunaklı olduğunu düşünüyoruz.

İş Bankası 2023 beklentileri. %4.0 milli gelir büyümesi ve %40 enflasyon temel makro beklentileri çerçevesinde banka
i) %40 üzeri TL kredi büyümesi,
ii) Net faiz marjında en fazla 180 bps daralma ile %5’in üzerinde bir seviye (TÜFE’ye endeksli bonoların negatif etkisinden rakiplerine kıyasla daha az etkilenecek olması nedeniyle marj daralaması rakiplerine göre daha düşük),
iii) komisyon gelirlerinde ve operasyonel giderlerin her ikisinde de ~%80 yıllık artış,
iv) takipteki kredi oranının %3’ün altında kalmasını, v) net kredi risk maliyetinin yaklaşık 55 bps artış ile ~150 bps civarında olmasını, beklemektedir. Bu beklentilerin ardından banka 2023 yılında özsermaye karlılığını ~%30 seviyesinde öngörmektedir, ki bu da hesaplamamıza göre yüksek tek haneli bir kar büyümesine işaret etmektedir. Bizim beklentimiz büyüme tarafında bankaya paralel, marj konusunda biraz daha iyimser. Komisyon ve operasyonel giderlerdeki artışta ise bankaya göre daha düşük artış oranları tahmin ediyoruz. Bankanın bize göre iyimser beklentisi bizim iştiraklerden gelirler ve/veya sermaye piyasası işlem gelirleri tarafında daha muhafazakar olmamızdan kaynaklanıyor olabilir.

turkiye-is-bankasi-a-s-class-c