Dinamik Menkul – İş Bankası (ISCTR) 1Ç24 Bilanço Analizi

Dinamik Menkul – İş Bankası (ISCTR) 1Ç24 Bilanço Analizi

- Özet -

İş Bankası 1Ç24 konsolide olmayan finansallarında 14.05 milyar TL net kar açıkladı. Piyasa beklentisi 10.35 milyar TL, bizim beklentimiz ise 12.0 milyar TL idi. Bankanın net kar rakamı %30.5 ç/ç daralırken, %8.9 y/y artmış, özsermaye karlılığı %20.7 olarak gerçekleşmiştir. İş Bankası bu dönemde 4.0 milyar TL serbest karşılık çözmüş, toplam serbest karşılık tutarı 6 milyar TL seviyesine gerilemiştir. Beklenti üstü net kar serbest karşılık çözülmesinden kaynaklandığı için açıklanan finansalların hisse fiyatı üzerinde önemli bir etkisi olmayacağını düşünüyoruz.

İş Bankası için AL önerimizi koruyoruz, hedef fiyatımız ise 18.30 TL’dir. Bu dönemin öne çıkan hususları: i) %13.3 ç/ç TL kredi büyümesi (konut: %13.2, taşıt: -%6.1, genel amaçlı tüketici kredisi: %5.6 ve kredi kartı: %22.0), ii) toplam- da bireysel segmentte kredi artışı %14.3 gerçekleşirken, TL ticari krediler de % 12.5 ç/ç artış kaydetmiştir, iii) YP krediler ise USD bazında %1.5 ç/ç artmış, iv) net faiz marjı 126 baz puan daralırken, TÜFE’ye endeksli bonolar ve swap gi- derleri sırası ile 66 ve 65 baz puan negatif katkı sağlarken, TL kredi/mevduat faiz makası ise 64 baz puan olumlu katkı sağlamıştır, v) vadesiz mevduatın toplam içerisindeki payı 4.5 puan artarak %43.1 olarak gerçekleşmiştir, vi) net takibe intikal 2.38 milyar TL olurken, Grup 2 kredilerin toplam içerisindeki payı % 8.5 seviyesinde yatay kalmış, bankanın takipteki kredileri için ayırdığı toplam karşılık oranı ise ~3.4 puan ç/ç artış ile %155.7 olurken, net kredi riski ise kur etkisi dahil %0.6 olarak gerçekleşmiştir, vi) faaliyet giderleri ve bankacılık hizmet gelirleri 1Ç24’te sırası ile yıllık %51.6 ve %215 artmıştır. İş Bankası 1 yıl ileriye dönük tahminlerimize göre 0.90x F/DD ve 3.64x F/K çarpanları ile işlem görmek- tedir. Bankanın 2024’te %12 kar artışı ile %27.3 özsermaye karlılığı yakalaması- nı bekliyoruz. Yüksek karşılık oranları (Grup 2 ve 3 krediler için %13.8 ve % 75.7) ve %18.5 SYR (Çekirdek SYR: %15.4) ve 6 milyar TL’lik serbest karşılık tutarı ile olası risklere karşı oldukça korunaklıdır.

Bankanın 2024 yılı beklentileri. İş Bankası 2024 yılında %3.5 ekonomik büyüme ve %40-45 bandında enflasyon beklentisi doğrultusunda aşağıdaki şekilde olumlu olarak değerlendirilebilecek yönlendirmesini paylaştı. i)~%50 TL kredi büyümesi, ii) ~%4.0 net faiz marjı (yıllık 50 bps artış), iii) %100’ün üzerinde net ücret ve komisyon artışı, iv) Ortalama TÜFE artışı kadar faaliyet gideri artışı (ortalama TÜFE %55 civarında), v) ~%2.0 takipteki kredi oranı, vi) ~150 baz puan kredi risk maliyeti ve, vii) %15’in üzerinde sermaye yeterlilik oranı. Bu beklentilerin ardından banka 2024 yılında %35’in üzerinde özsermaye karlılığı öngörmektedir. Bizim 2024 yılı için beklentimiz ise %44 TL ve %4 YP kredi bü- yümesi, 10 baz puan yıllık net faiz marjı daralması ve TÜFE’ye endeksli bono- larda uyguladığı farklı muhasebe nedeniyle bankanın sektöre kıyasla daha iyi bir marj yakalayabileceği, karşılık oranlarının önemli ölçüde korunacağı varsayımı altında %1.7 net kredi risk maliyeti ve sırası ile %86 ve %57 komisyon geliri ve faaliyet gideri artışı şeklindedir. Bu varsayımlar doğrultusunda 2024 yılında İş Bankası’nın %12 y/y artış ile 80.8 milyar TL net kar ve %27.3 özsermaye karlılı- ğı elde etmesini bekliyoruz.

turkiye-is-bankasi-a-s-class-c