Galata Menkul – Migros (MGROS) 2Ç23 Bilanço Değerlendirme

Galata Menkul – Migros (MGROS) 2Ç23 Bilanço Değerlendirme

- Özet -

Öneri: AL
Hisse Fiyatı 300,00
Hedef Fiyat 396,00
Getiri Potansiyeli 32,0%

Migros’un, 2023/Q2 finansallarını incelediğimizde; 32.951 Mn TL tutarındaki satış gelirleri önceki yılın aynı çeyreğine(2022/Q2) göre %106,4 oranında, 2.183 Mn TL tutarındaki FAVÖK rakamı %54,2 oranında ve 1.500 Mn TL tutarındaki net dönem kârı da %240,2 oranında artış göstermiş durumda. Online ve fiziksel mağazalardaki artan müşteri trafiği, hızlanarak devam eden yeni mağaza açılışları ve rekabetçi fiyatlandırma stratejisi; cirodaki artışı destekleyen ana unsurlar oldu.

Finansman ve Yatırım Faaliyet Gelirlerindeki Artışlar; Çeyreklik Net Kârı Destekledi!

2023/Q2 finansallarını ‘çeyreklik’ performans açısından incelediğimizde ise; satış gelirleri %21,2 oranında artış gösterirken, önceki çeyrekte(2023/Q1) 75,91 düzeyinde yer alan SMM oranının cari çeyrekte 77,23’e yükselmesiyle; brüt kâr rakamındaki çeyreklik artış oranı %14,6 oldu. Şirketin, FAVÖK rakamındaki çeyreklik artış oranı da %22,9 düzeyinde gerçekleşti. Net dönem kârının %167,8 oranında artmasında ise; önceki çeyrekte sadece 4 Mn TL olan yatırım faaliyetlerinden gelirler kaleminin cari çeyrekte ‘maddi duran varlık satışı’ ile 284 Mn TL olması ve önceki çeyrekte 206 Mn TL net finansman gideri(-) yazılmasına karşın cari çeyrekte ‘kur farkı gelirleri’ öncülüğünde 327 Mn TL net finansman geliri(+) elde edilmesi büyük oranda etkili oldu. Şirketin, kâr marjlarındaki çeyreksel (2023/Q1’den 2023/Q2’ye) değişimlere bakacak olursak; brüt kâr marjı %24,1’den %22,8’e gerilerken, FAVÖK marjı %6,5’ten %6,6’ya ve net kâr marjı %2,1’den %4,6’ya yükselmiş durumda. Net yabancı para pozisyon miktarı; önceki çeyrekte 1.269 Mn TL fazla verirken, cari çeyrekteki fazla miktarı 2.322 Mn TL oldu. 2023/Q1’de %119,0 düzeyinde yer alan öz sermaye kârlılığı ise; 2023/Q2’de %113,9 seviyesine gerilemiştir.

Geleceğe Dönük Beklentiler
İkinci çeyreğin sona ermesinin ardından paketli yemek üretimi ve satışını gerçekleştiren CRC Danışmanlık ve Organizasyon A.Ş. ‘nin hisselerinin %50’sini satın alma kararı alan(15 Kasım 2023’e kadar gerçekleşmesi planlanmakta) şirketin, 2023 yılı beklentilerine göz atacak olursak; daha önce %80-%85 aralığında olan konsolide satış büyümesi beklentisi %90 civarına çıkartıldı. Daha rekabetçi fiyatlar ve tüm kategorilerde yapılan indirimlerin brüt kârlılıktaki etkisiyle; 2023 yılı için daha önce %7,0-7,5 aralığında öngörülen konsolide FAVÖK marjı hedefi, %6,5-%7,0 aralığına revize edildi. Diğer taraftan, 2023 yılı için 365 civarındaki yeni mağaza açılış hedefi 450 civarına ve 4 Milyar TL civarında bulunan yatırım harcamaları tahmini de 6 Milyar TL civarına yükseltildi.

Değerlendirme
Şirketin açıklamış olduğu bilanço ve geleceğe yönelik beklentiler göz önünde bulundurulduğunda; daha önceki değerlendirmemizde belirttiğimiz 12 aylık periyot için 231,00 TL olan hedef fiyatımızı 396,00 TL’ye yükseltiyoruz ve ‘AL’ tavsiyemizi devam ettiriyoruz.

migros-t-a-s