Galata Menkul – MLP Sağlık Hizmetleri (MPARK) 2Ç23 Bilanço Değerlendirme

Galata Menkul – MLP Sağlık Hizmetleri (MPARK) 2Ç23 Bilanço Değerlendirme

- Özet -

Öneri : AL
Hisse Fiyatı : 110,00
Hedef Fiyat : 138,00
Getiri Potansiyeli : 25,5%

MLP Sağlık Hizmetleri(MedicalPark)’nin 2023/Q2 finansallarını incelediğimizde; 3.693 Mn TL tutarındaki satış gelirleri önceki yılın aynı çeyreğine(2022/Q2) göre %65,6 oranında, 896 Mn TL tutarındaki FAVÖK rakamı %65,7 oranında ve 687 Mn TL tutarındaki net dönem kârı da %68,9 oranında artış göstermiş durumda. Özel sağlık sigortaları segmenti hasılatı, tamamlayıcı sağlık sigortasının devam eden güçlü büyümesi sayesinde; 2.Çeyrekte en yüksek(%97) büyüme gösteren segment oldu. SUT(Sağlık Uygulama Tebliği) kapsamındaki fiyat listesine 24 Mart tarihinde yapılan %31’lik zam da gelir üzerinde etkili oldu. Yüksek enflasyondan dolayı, 22 Haziran tarihinde Türk Tabipler Birliği katsayılarına yapılan %30,7’lik artış ise; 1 Temmuz’dan itibaren(3.Çeyrek finansallarında) kendisini gösterecektir. urt içi hasta hasılatı %73,5 oranında artarken(yatan hasta hasılatı %66,3, ayaktan hasta hasılatı %83,6), yabancı sağlık turizmi hasılatındaki artış oranı ise %32,5 oldu.

Operasyonel Performanstaki İyileşme, Ertelenmiş Vergi Geliri ve Faaliyetlerden Kaynaklanan Kur Farkı Geliri; Net Kârdaki Çeyreklik Artışı Destekledi!
2023/Q2 finansallarını ‘çeyreklik’ performans açısından incelediğimizde ise; satış gelirleri sadece %6,3 oranında artış gösterirken, önceki çeyrekte(2023/Q1) 71,68 düzeyinde yer alan SMM oranının cari çeyrekte 71,25’e gerilemesi sonrasında; brüt kâr rakamındaki çeyreklik artış oranı %7,9 ve FAVÖK rakamındaki çeyreklik artış oranı da %10,0 seviyesinde oldu. Önceki çeyrekte 2 Mn TL net diğer faaliyet gideri yazan şirket, cari çeyrekte 150 Mn TL net diğer faaliyet geliri(faaliyetlerden kaynaklanan kur farkı geliri büyük oranda etkili oldu) kaydetmiş durumda. Ayrıca, kur korumalı vadeli mevduat geliri elde eden şirket, cari çeyrekte böylece; 39 Mn TL yatırım faaliyetlerinden gelir yazdı. Finansman giderlerindeki çeyreklik fark -35 Mn TL olurken, önceki çeyrekteki 179 Mn TL’lik vergi iderine(-) karşılık; cari çeyrekte 65 Mn TL ertelenmiş vergi geliri(+) elde edildiği görülmekte. Bu rakamlar sonrasında; şirketin dönem net kârı %180,7 oranında artışla, 687 Mn TL oldu. Şirketin, kâr marjlarındaki çeyreksel (2023/Q1’den 2023/Q2’ye) değişimlere bakacak olursak; brüt kâr marjı %28,3’den %28,8’e, FAVÖK marjı %23,4’den %24,3’e ve net kâr marjı da %7,0’den %18,6’ya yükselmiş durumda. Net yabancı para pozisyon miktarı; önceki çeyrekte 361 Mn TL fazla verirken, cari çeyrekteki fazla miktarı 464 Mn TL oldu. 2023/Q1’de %120,9 düzeyinde yer alan öz sermaye kârlılığı ise; 2023/Q2’de %114,5 seviyesine gerilemiştir.

Değerlendirme
Şirketin açıklamış olduğu bilanço ve geleceğe yönelik beklentiler göz önünde bulundurulduğunda; daha önceki değerlendirmemizde belirttiğimiz 12 aylık periyot için 100,50 TL hedef fiyatımızı 138,00 TL’ye yükseltiyoruz ve AL tavsiyemizi devam ettiriyoruz.