Galata Menkul – Türk Hava Yolları (THYAO) 1Ç23 Bilanço Değerlendirmesi

Galata Menkul – Türk Hava Yolları (THYAO) 1Ç23 Bilanço Değerlendirmesi

- Özet -

Türk Hava Yolları, 2023 yılının ilk çeyreğinde geçtiğimiz yılın aynı çeyreğine(2022/Q1) göre; satış gelirlerini %92,6 oranında, FAVÖK rakamını %44,4 oranında ve net kârını da %99,0 oranında artırdı. Cirodaki artışta; bilet fiyatlandırması ve dış hat yolcu sayılarındaki güçlü artış başı çekti. Toplam yolcu sayısında senelik bazda %34,7 oranında artış görülürken, toplam kargo+posta tonajında ise %7,7 oranında daralma yaşandı. Faaliyet giderlerindeki artışta ise; 1.114 Bin tondan 1.407 Bin tona yükselen akaryakıt tüketimi ile akaryakıt giderlerinde Dolar bazlı %54,3 oranında artış görülmesinin etkisi yaşanırken, ayrıca %12 oranında artışla 30.772’ye ulaşan insan kaynağı kapsamında Dolar bazlı %63,9 oranında artan personel giderleri de etkili oldu.

Ciro Azalışı ve Maliyet/Gider Artışları; Çeyreksel Kâr Marjlarını Olumsuz Etkiledi!
Şirketin, 2023/Q1 çeyreklik finansal performansını incelediğimizde; satış gelirleri %6,8 oranında azalış gösterirken, SMM oranının da önceki çeyrekteki(2022/Q4) 77,35 düzeyinden 85,11 seviyesine yükselmesi ile brüt kâr rakamında %38,7 oranında azalma görüldü. Faaliyet giderlerinde yaşanan artış sonrasında; FAVÖK tarafında da %42,3 oranında azalış ortaya çıktı. Net kâr rakamı ise; vergi giderlerinden 973 Mn TL ve yatırım faaliyet gelirlerinden de 276 Mn TL olarak ortaya çıkan çeyreksel negatif bazlara karşın, finansal gelirler kaynaklı 7.265 Mn TL’lik çeyreksel pozitif bazla birlikte %50,6 oranında azaldı ve 4.418 Mn TL olarak gerçekleşti. Bu kapsamda, şirketin brüt kâr, FAVÖK ve net kâr marjları da, önceki çeyreğin altında(brüt kâr marjı %22,6’dan %14,9’a, FAVÖK marjı %23,4’den %14,5’e ve net kâr marjı %10,1’den %5,4’e geriledi) kaldı. Şirketin, 2023/Q1’deki satış gelirlerinin dağılımında; yurt dışı satışların payı, önceki dönemdeki(2022/Q4) %93 seviyesinden %94’e yükseldi. Buna rağmen, şirketin net yabancı para pozisyondaki açık(-) miktarı; önceki dönemdeki 112.510 Mn TL’den 112.732 Mn TL’ye yükseldi. Özsermaye kârlılığı ise; önceki çeyrekteki %34,2’den %31,2 düzeyine geriledi.

Geleceğe Dönük Beklentiler
Şirketin, 13 Nisan’da açıklamış olduğu 2023-2033 dönemi stratejisi ve hedeflerinin finansal kısımlarını hatırlatmak gerekirse; 2033 yılında konsolide cironun 50 Milyar ABD Dolarını geçmesi, FAVÖK marjının 2023-2033 döneminde %20-25 aralığında olması ve güçlü finansal yapının sürdürülebilirliği için verimliliğin artırılması ile mali disiplinin bozulmadan devam ettirilmesi ve ilave gelir fırsatlarının yaratılması hedeflenmekte.

Değerlendirme
Şirketin açıklamış olduğu bilanço ve geleceğe yönelik beklentiler göz önünde bulundurulduğunda; önceki değerlendirmemizde 12 aylık periyot için 177,60 TL olarak belirttiğimiz hedef fiyatımızı 197,00 TL olarak revize etmekle birlikte, ‘AL’ tavsiyemizi de koruyoruz.

turk-hava-yollari-a-o